• BVD Advocaten

Zwijgen kan duur zijn

Niet iedereen houdt zich bezig met geldzaken en de financiële administratie. Dat is geen schande, maar bij een echtscheiding kan het zorgen voor veel financiële stress en onzekerheid. Vaak moet al het vermogen dan namelijk tussen de echtgenoten verdeeld worden. Als je niet weet hoeveel vermogen er is, weet je ook niet of je iets misloopt. Er wordt mij dan ook geregeld gevraagd of ik kan achterhalen welke bankrekeningen er precies zijn geopend om te voorkomen dat de ander er met een goed gevulde spaarrekening vandoor gaat. Advocaten zijn echter geen detectives en kunnen helaas niet altijd alle verborgen spaarpotten achterhalen. Dat is nog geen reden om vermogen te verzwijgen: oneerlijk gedrag wordt bestraft!

SANCTIE Als iemand een gemeenschappelijk goed heeft verzwegen (denk aan een bankrekening in Zwitserland), zou je denken dat het alsnog verdeeld moet worden als de ander daarachter komt. Degene die heeft gezwegen, wordt echter bestraft. De wetgever heeft een vergaande sanctie gesteld op het verzwijgen van vermogen bij een echtscheiding. Het saldo op de verzwegen bankrekening hoeft namelijk niet alsnog verdeeld te worden, maar gaat volledig naar de ex-echtgenoot die niet van de bankrekening wist.

OPZET Uit de wet volgt dat deze sanctie alleen van toepassing is als de bankrekening opzettelijk is verzwegen. Moet de degene die heeft gezwegen er dus op uit zijn geweest om de ander een poot uit te draaien? Dat niet. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het voldoende is dat iemand weet dat er (bijvoorbeeld) nog een bankrekening is, maar dat verzwijgt. Dit volgt ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In die zaak kwam de vrouw er na de echtscheiding achter dat de man nog een bankrekening had bij de Nationale Nederlanden. Het saldo op die rekening bedroeg ongeveer 50.000 euro. De vrouw was van mening dat zij nu recht had op dit volledige saldo, zoals volgt uit de wet. De man probeerde onder de sanctie uit te komen door te betogen dat hij zijn spaartegoed niet opzettelijk had verzwegen.

Ook had de vrouw volgens de man zelf kunnen weten dat deze spaarrekening bestond, omdat zij toegang had tot de administratie van de man en er over deze rekening was gesproken op verjaardagen. De rechter maakte korte metten met dit betoog van de man. Het stond vast dat partijen destijds over alle vermogensbestanddelen met elkaar hadden gesproken (de woning, een erfenis, een levensverzekering, et cetera) De rechter oordeelde dat de man toen ook het saldo op de bankrekening bij de Nationale Nederlanden had moeten bespreken. Het gevolg? De man moest het gehele bedrag van 50.000 euro (!) aan de vrouw voldoen.

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL.... Als bekend wordt dat er bij een echtscheiding vermogen is verzwegen, is het gevolg daarvan niet mals. Of het nu gaat om een bankrekening of een superjacht, dat wat verzwegen is gaat volledig naar de ander. Openheid van zaken is dus in ieders belang!

mr. Ilse de Wolf

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: dewolf@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.