• Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis en Menzis tekenen overeenkomst

VEENENDAAL Ziekenhuis Gelderse Vallei en Menzis hebben een intentieverklaring ondertekend voor een meerjarenovereenkomst. ,,Met deze overeenkomst zijn we als ziekenhuis en zorgverzekeraar samen verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van goede zorg, passend bij de behoefte aan zorg in onze regio", aldus Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Namens Menzis zette Koen Jansen, manager Zorg, zijn handtekening. De meerjarenovereenkomst gaat in op 1 januari 2020 en loopt 3 tot 5 jaar.

Zowel het Edese ziekenhuis als Menzis vinden in de zorg voeding en bewegen, vitaliteit en preventie van groot belang. Beide partijen willen meer werk maken van deze thema's in de regio en met de meerjarenoverkomst kan dit. Arjen Hakbijl, lid raad van bestuur van het ziekenhuis: ,,Door deze overeenkomst weten we voor meerdere jaren waar we financieel aan toe zijn. Dit geeft ruimte om samen veranderingen te plannen en te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in onze regio. Maar ook om te investeren in vernieuwing en verandering in de zorg."

WAARDE VAN ZORG Een belangrijk thema in de overeenkomst is waardegerichte zorg. ,,Door de waarde van zorg voor de patiënt voorop te stellen, kan de zorg verder verbeterd worden. Bijvoorbeeld door het gesprek met de patiënt centraal te stellen en daar het behandelplan op aan te passen.''

PREVENTIE Daarnaast maken het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zich samen sterk voor preventie. ,,Tot nu toe is de bekostiging gericht op zorg en niet op het voorkomen van zorg door preventieprogramma's. Met de ondertekening van de meerjarenovereenkomst geven Ziekenhuis Gelderse Vallei en Menzis preventie een belangrijke plek als het gaat om investeren in de juiste zorg op de juiste plek'', aldus Van 't Veld.

Ook Menzis is verheugd met de intentie tot een meerjarige samenwerking. Jansen: ,,De Gelderse Vallei is een belangrijke regio voor ons. Met een meerjarenovereenkomst blijft de regio verzekerd van goede en voldoende zorg en ligt de focus naast het verlenen van zorg ook op het verbeteren van zorg. Door een meerjarenafspraak ontstaat er meer rust en comfort in plaats van jaarlijks te moeten onderhandelen met elkaar. Dat geeft ruimte om de komende jaren samen te werken, vanuit een gedeelde visie op waardegerichte zorg en preventie. Voor de inwoners betekent dit dat zij kunnen rekenen op de juiste zorg op de juiste plek met als belangrijkste doel een gezondere regio."