• Wethouder Engbert Stroobosscher en Hans Middelhoven, voorzitter van de Stichting Markt Veenendaal, ondertekenen op de markt aan het Dr. Slotemaker de Bruïneplein de bruikleenovereenkomst voor de verzelfstandiging van de warenmarkt in Veenendaal.

    Aart Aalbers
  • Wethouder Engbert Stroobosscher en Hans Middelhoven, voorzitter van de Stichting Markt Veenendaal, ondertekenen op de markt aan het Dr. Slotemaker de Bruïneplein de bruikleenovereenkomst voor de verzelfstandiging van de warenmarkt in Veenendaal.

    Jeroen Bos

Zelfstandige warenmarkt klaar voor de toekomst

VEENENDAAL De Stichting Markten Veenendaal en de gemeente Veenendaal hebben vrijdag een bruikleenovereenkomst ondertekend waarmee de verzelfstandiging van de warenmarkten in Veenendaal een feit is. In de bruikleenovereenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de stichting.

In Veenendaal is op dinsdag en zaterdag een warenmarkt in het centrum en op vrijdag is er een markt op het Dr. Slotemaker de Bruïneplein. De gemeente stuurt deze markten aan overeenkomstig de marktverordening en verstrekt vergunningen aan marktkooplieden. Deze werkwijze heeft jarenlang goed gefunctioneerd. Toch voelden alle betrokken partijen de behoefte om in gesprek te gaan over de toekomst van de warenmarkt in Veenendaal.

ZELFSTANDIG De marktcommissie, kooplieden en de gemeente hebben meerdere mogelijkheden tegen het licht gehouden om ook voor de toekomst een aantrekkelijke warenmarkt te realiseren. De conclusie uit dit onderzoek en de gesprekken is dat een verzelfstandiging van de warenmarkt het meest kansrijk is. Om deze verzelfstandiging ook daadwerkelijk gestalte te geven is de Stichting Markten Veenendaal opgericht. Deze stichting neemt de organisatie en het beheer van de warenmarkten van de gemeente over.

VERRASSEN De belangrijkste reden voor de verzelfstandiging van de warenmarkt is het streven naar een meer bedrijfsmatige aanpak van de markt. Beter dan de gemeente kan de Stichting Markten Veenendaal de aantrekkelijkheid van de warenmarkten vergroten voor de bezoekers van de markt en de kooplieden. Daarnaast krijgt de stichting meer ruimte voor marketing en promotie van de warenmarkten in Veenendaal. Voorzitter van de Stichting Markt Veenendaal Hans Middelhoven: ,,Wij willen de bezoekers van onze warenmarkten verrassen met een gevarieerd aanbod aan producten. En natuurlijk een gezellige markt, waar je graag naar toe gaat. Eigenlijk is elke markt een evenement op zich."

Wethouder Engbert Stroobosscher is tevreden over de verzelfstandiging van de markt. ,,De marktondernemers weten zelf het beste wat goed is voor hun klanten. Daarom is het een meerwaarde als zij zelf zeggenschap hebben over het aanbod en de inrichting van de markt. Wij blijven als gemeente alert op de openbare orde en veiligheid, maar ondernemen laten we graag aan de ondernemers zelf over."

MEERWAARDE Wethouder Stroobosscher ziet ook duidelijk de meerwaarde van de warenmarkt in aanvulling op het detailhandelsbestand in Veenendaal. ,,Ik kom zelf graag op de Veense markt en geniet van de sfeer. Onderzoek wijst uit dat de markt veel bezoekers naar Veenendaal en onze binnenstad trekt. Met wat extra promotie kan dat nog veel meer worden. Door de verzelfstandiging verwacht ik een forse upgrade van de warenmarkt. Het uiteindelijke doel is dat onze markt de beste weekmarkt van de regio wordt.''