• Robin van Lonkhuijsen

WW in FoodValley opnieuw gedaald

VEENENDAAL In de maand juli daalde het aantal WW-uitkeringen in FoodValley. Dit komt door economisch herstel en seizoeneffecten. In de handel, vervoer & opslag en in de uitzendbranche is de afname het sterkst. Voor secretaresses blijft het moeilijk om aan het werk te komen en te blijven. Zij maken meer kans in niet-administratieve beroepen als intercedent, callcentermedewerker en servicedeskmedewerker ICT.

Eind juli waren er in FoodValley 6.585 WW-uitkeringen, 100 minder dan een maand eerder. Dit betekent een daling van 1,5%. Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door seizoenseffecten. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bedraagt in FoodValley 3,8% en ligt daarmee ruim onder het landelijke gemiddelde van 4,8%. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in FoodValley met bijna 5% gedaald. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

Traditioneel seizoengevoelige sectoren zijn landbouw, bouw en horeca, maar in FoodValley daalden de aantallen WW-uitkeringen in juli vooral in de handel (-3%), in vervoer & opslag (-6%) en in de uitzendbranche (-4%). Door de administratieve gevolgen van de wet Werk en zekerheid (WWZ) komt een deel van de mensen die in het voorjaar werk vonden, nu pas terug in de cijfers. Een van de weinige sectoren waar de WW in juli steeg is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Hierdoor komen er meer nieuwe WW-uitkeringen bij.

Ondanks het economisch herstel zijn er beroepen waarin de werkgelegenheid krimpt, zoals het beroep van secretaresse. Voor de komende jaren wordt een verdere afname verwacht van het aantal banen voor secretaresses. Daarom onderzocht UWV alternatieve overstapberoepen. Dit zijn beroepen met vergelijkbare competenties, waar mensen die voorheen als secretaresse werkten naar overstapten. De beste kansen op werk liggen in niet-administratieve beroepen, zoals intercedent, callcentermedewerker en servicedeskmedewerker ICT.