• Archief BDU Media

UWV: kwart minder laagopgeleiden in WW dan vorig jaar

VEENENDAAL Het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio FoodValley daalde in juni verder, meldt uitkeringsinstantie UWV. Ook laagopgeleiden profiteren van het economisch herstel. De WW-uitkeringen aan laagopgeleiden nemen sterker af dan bij overige opleidingsniveaus. Er zijn echter wel grote verschillen tussen beroepen wat betreft de kans op werk.

In juni 2017 verstrekte UWV 5.558 WW-uitkeringen in FoodValley. Ten opzichte van mei is dit een afname van 2,8 procent (-163 uitkeringen). Dat is iets minder sterk dan de landelijke daling van 3,5 procent. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 16,8 procent, oftewel -1.125 uitkeringen. Deze afname is wel sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-15,1 procent).

Ook groepen die het tijdens de crisis lastig hadden, profiteren van het economisch herstel. Zo daalde het aantal WW-uitkeringen van laagopgeleiden in FoodValley het afgelopen jaar met 29 procent. Die daling is sterker dan de daling op middelbaar niveau (-20 procent) en aanzienlijk sterker dan de daling op hoger niveau (-12 procent). Op dit moment verstrekt UWV ruim 2.300 WW-uitkeringen aan laagopgeleiden in de regio.