• BVD Advocaten

Termijn partneralimentatie ingekort

Het heeft vele jaren geduurd, maar nu is het dan toch zover. De termijn waarop recht op partneralimentatie wordt vanaf 2020 flink ingekort. Het wetsvoorstel daartoe is in mei aangenomen door de Eerste Kamer. Zoals het er nu naar uitziet gaat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in.

Hoe is het nu?

Nu geldt dat als een huwelijk meer dan vijf jaar heeft geduurd, of als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, een recht op partneralimentatie bestaat voor de duur van maximaal twaalf jaar. Alleen als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er dus geen kinderen zijn geboren, is de termijn korter. De termijn is dan gelijk aan de periode dat het huwelijk heeft geduurd.

Hoe wordt het straks?

Vanaf (waarschijnlijk) 1 januari 2020 is er recht op partneralimentatie over een periode die even lang is als de helft van de duur van het huwelijk. Ben je dus acht jaar getrouwd, dan heb je dus maximaal recht op vier jaar alimentatie. Dat is dus flink korter dan de huidige termijn.

De soep is niet helemaal zo heet als die wordt opgediend. Er zijn namelijk wel enkele uitzonderingen. Ouders met jonge kinderen (jonger dan twaalf jaar) kunnen aanspraak maken op partneralimentatie tot het moment dat dit kind twaalf jaar oud is. De tweede uitzondering geldt voor echtparen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest en minder dan tien jaar van de AOW leeftijd verwijderd zijn alsmede voor paren ouder dan vijftig jaar, die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Zij hebben nog maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

De nieuwe regels gelden alleen voor mensen die na 1 januari 2020 gaan scheiden. Als de scheidingsprocedure daarvoor al loopt, dan geldt dus de huidige regeling.

Verslechtering of verbetering?

Het heeft lang geduurd voordat dit wetsvoorstel is aangenomen. In eerste instantie was het wetsvoorstel nog scherper. Naar aanleiding van kritiek van diverse politieke partijen zijn er vervolgens uitzonderingen in de wet opgenomen voor oudere stellen en stellen met jonge kinderen.

De vraag blijft of de nieuwe regeling aan alle kritiek tegemoet komt. Kan bijvoorbeeld van een moeder met stel drie kinderen, waarvan de jongste twaalf is verwacht worden dat zij weer volledig in haar eigen levensonderhoud kan voorzien? Dat zal niet altijd het geval zijn.

Aan de andere kant zie je soms ook verlegenheid met de huidige wetgeving. De rechters nemen de huidige wet als uitgangspunt, maar zien ook de maatschappelijke verschuivingen. Rechters toetsen steeds eerder en strenger of een alimentatiegerechtigde echt niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. De termijn van twaalf jaar is dus ook nu zeker geen gegeven meer in de rechtspraak.

Zal de nieuwe wet in alle gevallen redelijk uitpakken? Vast niet. Echter dat is ook niet het geval met de huidige wet. Daarbij zie je dat er de laatste jaren steeds meer geprocedeerd werd over de alimentatieduur. Met wisselende uitkomsten en onzekerheden van dien. De nieuwe wet biedt in ieder geval meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

mr. Natasja Barské - Gelling

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: barske@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.