• BVD Advocaten

Telt de mening van een minderjarige?

VEENENDAAL Als een minderjarig kind betrokken is bij een echtscheiding, treft de rechtbank voor dit minderjarige kind voorzieningen. Bijvoorbeeld: waar de kinderen gaan wonen en wanneer ze bij de andere ouder zijn. Kinderen van 12 jaar en ouder – en in uitzonderlijke gevallen ook jongere kinderen - worden gehoord door een rechter.

DE MENING VAN HET KIND Het feit dat de rechter een kind hoort wil echter niet zeggen dat de rechtbank ook het standpunt van het kind volgt. Onlangs werd dit weer eens duidelijk in een lastige zaak waar het hof Amsterdam over moest oordelen. Wat was er aan de hand? Een minderjarig meisje van 11 jaar woonde, nadat haar ouders uit elkaar gingen, bij haar moeder. Enige tijd later is de moeder met haar vriend verhuisd naar een andere provincie.

Vader kon er niet mee instemmen dat zijn dochter met haar moeder mee zou verhuizen en stapte naar de rechter. De rechter bepaalde in eerste instantie dat de dochter tijdelijk bij haar vader moest gaan wonen. Ondertussen is doorgeprocedeerd.

Moeder voerde van haar kant aan dat zij altijd de verzorgende ouder is geweest en dat vader overdag werkte. Vader verzorgt de minderjarige nu met behulp van derden. Vader betwist dit niet als zodanig maar voert andere argumenten aan waarom hij van mening is dat de minderjarige beter op zijn plek is bij hem.

Ook de Raad voor de kinderbescherming – aan wie door de Rechtbank om advies was gevraagd – wijst een verhuizing af.

ROL VAN EEN BIJZONDERE CURATOR Uiteindelijk vindt er pas een jaar na het advies van de Raad voor de kinderbescherming, opnieuw een zitting plaats. Intussen is ook een bijzonder curator benoemd, die de belangen van het kind behartigt. Uit het verslag van de bijzonder curator blijkt dat de dochter heel duidelijk is over wat zij wil. Zij geeft klip en klaar aan dat zij bij haar moeder wil wonen. De bijzonder curator geeft aan dat deze wens consistent is en dat het niet goed zou zijn voor de minderjarige als haar wens opnieuw niet gehoord wordt.

Naar aanleiding hiervan geeft de Raad voor de kinderbescherming aan dat de Raad zich hierin kan vinden, gelet op het feit dat de minderjarige consistent in haar wens is.

HET OORDEEL VAN DE RECHTER Ondanks de hele duidelijke wens van dochter en het standpunt van de bijzondere curator, bepaalt het hof toch dat een verhuizing niet in haar belang is.

Het hof vindt dat het kind haar leven in de haar vertrouwde omgeving bij de vader en op haar huidige school voort moeten kunnen zetten en hecht daarbij aan het belang van de vader en het kind om een contact niet te zeer te zien verschralen. Dit weegt voor het hof zwaarder dan de wens van moeder, maar dus ook zwaarder dan de wens van het kind om weer bij haar moeder te gaan wonen.

Het Hof kent dus geen doorslaggevende betekenis aan de wilsuiting van het kind toe. Op zich is dit niet nieuw, maar gegeven de heel duidelijke wens van dochter toch ook wel verrassend.

mr. Natasja Barské - Gelling

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: barske@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.