Startschot voor mega zonnepanelenproject Veenendaal

VEENENDAAL Ondernemend Veenendaal en adviesbureau ECONNETIC starten een project voor de realisatie van zonnepanelen op bedrijventerreinen in Veenendaal. Volgens een eerste schatting is er op de verschillende bedrijventerreinen in Veenendaal ruimte voor ongeveer tweehonderdduizend zonnepanelen. Daarmee kan genoeg stroom opgewekt worden voor het verbruik van zo'n dertienduizend huishoudens, oftewel meer dan twintig procent van de huishoudens in gemeente Veenendaal. Het project is er op gericht een zo groot mogelijk deel van dit potentieel daadwerkelijk te realiseren.

Met de aanpak van ECONNETIC wordt zonne-energie aantrekkelijk gemaakt voor de dakeigenaren. Door verschillende daken te bundelen tot één grootschalig project kunnen dakeigenaren kiezen voor het verhuren van het dak en het gebruiken van de opgewekte stroom, zonder dat zij een investering hoeven te doen. Ook kan de ondernemer ervoor kiezen om wél te investeren en daarmee een goed rendement behalen.

Het project start op de bedrijventerreinen Het Ambacht en Nijverkamp, maar ook ondernemers van de andere bedrijventerreinen van Veenendaal kunnen zich er bij aansluiten. Dit is een van de manieren waarop het Ondernemersfonds Veenendaal bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. Het project wordt uitgevoerd door de parkmanager, onder verantwoordelijkheid van de coöperatieve verenigingen van de bedrijventerreinen en in samenwerking met ECONNETIC en de gemeente Veenendaal. ECONNETIC is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en financieren van duurzame energie projecten.

FOTO Ondernemend Veenendaal en ECONNETIC gaan aan de slag met zonnepanelen op bedrijventerreinen. Wethouder Nermina Kundic is enthousiast over het initiatief.