• Roland Halekor in Sporthal Oost.

    Ted Walker

'Sporten voor weinig geld'

VEENENDAAL ,,Wij willen de contributie voor onze leden zo laag mogelijk blijven houden. Extra gelden uit de Verenigingsactie zullen daar dus ook voor worden ingezet.''

Ted Walker

Wijksportvereniging Dragonder-Noord is een sportvereniging die de nadruk legt op plezier en flexibiliteit en in eerste instantie niet op topprestaties en verplichte trainingen. De sporthal is open voor haar leden; wie zin heeft gaat sporten. De vereniging werd ooit opgericht door bewoners uit de wijk Dragonder Noord, maar inmiddels komen de leden van de vereniging uit de hele regio.

TWEE SOORTEN SPORT ,,We zijn een recreatieve sportvereniging voor iedereen'', vertelt Roland Halekor, secretaris en penningmeester. ,,We bestaan als vereniging al sinds 1983 en hebben jarenlang gesport in het 'Aller Erf' in de Dragonderwijk. Sinds de bouw van Sporthal Oost zijn we daarnaartoe verhuisd. Die verhuizing heeft onze vereniging goed gedaan. We konden de mogelijkheden voor onze leden vergroten waar het gaat om speeltijd en flexibiliteit. Het gevolg daarvan was weer dat het aantal leden gegroeid is. De vereniging telt op dit moment negentig actieve sporters. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zou een ledenaantal van 120 ideaal zijn. Op het moment bieden wij de mogelijkheid aan onze leden om twee sporten bij ons te beoefenen, badminton en dynamic tennis.''


TOEGANKELIJK Het laag houden van de kosten is een speerpunt van de vereniging. Sport moet toegankelijk zijn, zo vindt men. ,,Je kunt al bij ons sporten voor 125 euro per jaar. De zaal is twee avonden in de week open, op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en je bent niets verplicht. Lage kosten en geen verplichtingen zijn in onze beleving twee zaken die ervoor zorgen dat mensen zin hebben om lekker met elkaar af te spreken. En als het een keer niet kan, dan is er ook geen man over boord.''

EXTRA GELD Het antwoord op de vraag waar de vereniging extra gelden uit de actie van Stockon voor zal inzetten, laat zich raden. ,,Dat geld houden we in kas voor een moment dat bijvoorbeeld de zaalhuur stijgt of het ledenaantal daalt. Dit zou dan een contributieverhoging tot gevolg kunnen hebben, maar we doen er alles aan om dat te voorkomen. Extra gelden uit de Stockon-actie zullen daar dus ook voor worden ingezet'', belooft de penningmeester van WSV Dragonder-Noord.

Wijksportvereniging Dragonder-Noord steunen? Download de app van Stockon en bestel boodschappen met kortingscode WSVdragonder30