• Ernst-Jan Brouwer

Patiëntenpas vervangt polikaart in Ziekenhuis Gelderse Vallei

VEENENDAAL Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gaat starten met de invoer van een patiëntenpas. Patiënten krijgen een nieuwe patiëntenpas als zij in het ziekenhuis komen. Deze pas vervangt de huidige polikliniekkaart.

De patiëntenpas wordt over enkele maanden gebruikt voor digitaal aanmelden bij een polikliniekafspraak. Om het grote aantal patiënten op tijd te voorzien van een nieuwe pas begint het ziekenhuis met een stand in de centrale hal waar patiënten alvast een pasje met pasfoto kunnen laten maken. Dit is mogelijk van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur.

Ter voorbereiding op het digitale aanmeldsysteem worden vanaf volgende week patiëntenpassen gemaakt. De pas heeft het creditkaartformaat, is voorzien van barcode, foto van de patiënt en zijn basisgegevens (naam, geboortedatum, patiëntnummer). Op de achterzijde staan de contactgegevens van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het pasje vervangt de huidige papieren polikliniekkaart met barcode.

AANMELDZUIL Digitaal aanmelden en inschrijven wordt mogelijk voor de poliklinieken van Ziekenhuis Gelderse Vallei, locatie Ede. Patiënten gaan dan naar de aanmeldzuil in de vleugel van de betreffende polikliniek scannen hun patiëntenpas en controleren hun gegevens. Zij ontvangen een ticket waarmee zij naar de juiste wachtkamer en polikliniek worden geleid.

SPREEKUURVERLOOP De registratie van de patiënt gebeurt digitaal, waardoor ook registratie van het spreekuurverloop mogelijk wordt. Op schermen in de wachtkamer wordt dan de spreekuurtijd met eventuele uitloop vermeld zodat een patiënt weet wat hem te wachten staat. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft deze ontwikkeling in gang gezet om de service aan polikliniekpatiënten te verhogen.