• Mucha Veenendaal

    Aart Aalbers

Mosselparty van en voor Veenendaal

VEENENDAAL De opbrengst van de Veense Mosselparty zal dit jaar worden besteed aan verjaardagsfeestjes voor kinderen wiens ouders het niet kunnen betalen. De tweede editie van het evenement vindt donderdag 27 oktober plaats, ook nu weer bij restaurant Mucha in Veenendaal.

Aart Aalbers

In 2015 is het netwerkevenement Veense Mosselparty voor de eerste keer georganiseerd en bracht het een groot bedrag op voor Stichting Inloophuis Veenendaal hetgeen een inloophuis is voor mensen met kanker en hun naasten. Dit jaar verwacht men door de extra naamsbekendheid en de grote groep van sponsoren minimaal honderd extra deelnemers in te schrijven. Restaurant Mucha zal, om niemand teleur hoeven te stellen, een tijdelijke locatie naast het restaurant laten opbouwen. Belangstellenden zijn 27 vanaf 17.00 uur welkom bij Mucha langs het Valleikanaal. Het duurt tot 22.00 uur.

Deelnemers aan de Veense Mosselparty 2016 betalen voor deze avond een bedrag van dertig euro. Omdat de kosten van de party volledig gedragen worden door een twintigtal sponsoren kan het bedrag voor de volle honderd procent worden overgemaakt naar de in 2013 opgerichte Stichting BO viert Feest. Deze Veense stichting wordt niet gesubsidieerd en leeft uitsluitend van giften. Tot de doelgroep behoren ongeveer 850 kinderen in Veenendaal die opgroeien in een gezin dat onder de armoedegrens leeft. Voor deze kinderen is er geen geld om hun verjaardag met schoolkameraadjes te vieren. Elk kind van tussen de vijf en twaalf jaar dat in aanmerking komt voor een verjaardagbijdrage mag maximaal zeven vriendjes of vriendinnetjes uitnodigen om samen een verjaardagsfeestje te vieren.

Voor mensen die mossels niet lekker vinden staat er saté klaar. Meer informatie of aanmelding via www.veensemosselparty.nl.