• BVD Advocaten

Kinderalimentatie: wie betaalt rekening?

Als ouders van minderjarige kinderen gaan scheiden zullen zij afspraken moeten maken over hun kinderen. Dit betreft niet alleen de vraag waar de kinderen gaan wonen en hoe de zorgtaken worden verdeeld, maar ook moeten zij afspraken maken over de kosten van de kinderen. Dit levert regelmatig discussie op.

Zo worden partijen het soms niet eens over de hoogte van de kosten van de kinderen dan wel discussiëren zij over de vraag welke bijdrage de andere ouder kan betalen. In deze column wil ik stilstaan bij enkele bijzondere situaties. Doorgaans betaalt de niet verzorgende ouder een bijdrage in de kosten van de kinderen.

Dat vinden de meeste mensen ook logisch. Degene die de kinderen het merendeel verzorgt en bij wie het kind woont heeft recht op een bijdrage van de andere ouder. Dat het echter ook andersom kan zijn weten veel ouders niet.

Normaal gesproken ontvangt de ouder waar het kind woont een bedrag aan kinderalimentatie. Deze (verzorgende) ouder betaalt op diens beurt alle zogeheten 'verblijfsoverstijgende kosten'. Dit zijn alle kosten naast eten en drinken, et cetera. Dit betreft bijvoorbeeld kosten van school, sport, et cetera.

De andere (niet-verzorgende) ouder betaalt dan naast de alimentatie alleen de kosten van eten en drinken voor de dagen dat de kinderen bij hem/haar zijn. Dit geldt echter niet altijd. Onlangs bepaalde het hof nog weer eens dat het toch ook zo kan zijn dat de verzorgende ouder een bijdrage moet betalen aan de niet verzorgende ouder.

Wat was het geval? De ouder waar het kind woonde verdiende vele malen meer dan de andere ouder. Het kind was wel veel bij de andere ouder. Er was sprake van een ruime zorgregeling. Die andere ouder had echter weinig inkomen. In die situatie kan het dus toch zo zijn dat de verzorgende ouder een bijdrage voor de kinderen moet betalen aan de niet verzorgende ouder.

Een andere bijzondere situatie betrof de volgende. Ten tijde van het huwelijk ontvingen beide ouders een inkomen. Daarnaast kregen partijen maandelijks een schenking van de vader van de man van 700 euro per maand. Op enig moment gingen partijen scheiden. In dat kader dienden de kosten van de kinderen te worden vastgesteld. Hiervoor is een NIBUD norm, waarbij gekeken wordt naar het gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk en de leeftijd van de kinderen.

De vraag was hoe je nou tegen deze schenkingen moest aankijken. De rechtbank vond dat partijen daardoor meer te besteden hadden. Het inkomen was dus hoger en de kosten van de kinderen dus ook. Vervolgens was de vraag welke bijdrage de man kon betalen en of je in dat kader ook nog rekening moet houden met die schenking.

Daarover was de rechtbank kort. De schenking was er niet meer, dus er werd ook geen rekening mee gehouden. Zou die er echter wel zijn geweest, dan was die waarschijnlijk toch ook meegenomen. Enerzijds begrijpelijk, anderzijds voor sommigen denk ik ook gevoelsmatig lastig.

mr. Natasja Barské - Gelling

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: barske@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.