• Wethouder Marco Verloop (rechts) en directeur Cees de Jong van De Bunte BV

    Gemeente Veenendaal

Gemeente en De Bunte Vastgoed BV tekenen contract

VEENENDAAL De gemeente heeft op 30 november samen met De Bunte Vastgoed BV uit Ede een verkoop- en ontwikkelcontract gesloten. Een aantal gemeentelijke panden wordt omgevormd naar woningbouw.

Op 12 september heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een aantal gemeentelijke panden te verkopen. De voormalige schoollocaties 't Kofschip, Patrimoniumlaan, Langelaar, Oudeveen en Ronde Erf worden omgebouwd naar woningbouw en ook de zogenaamde laagbouw van de Rozenbottel wordt herontwikkeld. De Bunte gaat samen met de gemeente de bestemmingsplanwijzigingen voor de realisering van de woningbouw doorlopen via het proces van burgerparticipatie. Het uitgangspunt is tenminste één bestemmingsplanwijziging per kalenderjaar.

Op 30 november vond de juridische overdracht plaats van de kantoortorens van de Rozenbottel en de locatie Oudeveen. De laagbouw van de Rozenbottel wordt in het voorjaar van 2018 gesloopt, nadat de huurder van de Parallelweg 50 zijn nieuwe onderkomen in het plan Pionierkwartier heeft betrokken. De kantoortorens, waar onder andere Boogh gebruik van maakt, worden gehandhaafd en blijven onder regie van De Bunte met behoud van de huidige functies bestemd voor de verhuur. De locatie Oudeveen blijf voorlopig ook beschikbaar voor de huidige huurders.