• BVD Advocaten

Geen herinnering, toch schadevergoeding?

Kun je schadevergoeding ontvangen voor de gevolgen van een ongeval waarvan je je toedracht niet meer precies herinnert? Een interessante vraag, vooral als er geen directe getuigen van het ongeval zijn geweest.

VOORBEELD Een scheepslasser meldt zich bij de keet van de scheepswerf. Hij klaagt over zware hoofdpijn. Zelf weet hij niet wat er is gebeurd. Hij heeft een klein wondje op zijn kin en er komt bloed uit zijn oor. In het ziekenhuis blijkt sprake van een schedelbasisfractuur, waarbij de conclusie is dat hij een zware val moet hebben doorgemaakt.

TOEDRACHTSONDERZOEK Het ongeval is gemeld bij de Inspectie SZW (vroeger: Arbeidsinspectie). Dat is belangrijk en de werkgever is het verplicht. Toch worden heel veel ongevallen niet gemeld. De inspectie kan niet uitsluiten dat het slachtoffer door een opening in de scheepsvloer is gevallen, hoewel een bewijsbaar verband met het ongeval ontbreekt.

BEWUSTELOOSHEID, HERSENLETSEL

Wie niet kan vertellen welk ongeval hem precies is overkomen, heeft vaak een groot probleem. Dan is de veroorzaker de enig overgebleven getuige. Dit probleem is echter vaak oplosbaar:

1. De kantonrechter nam aansprakelijkheid aan omdat de wet bij arbeidsongevallen voorziet in een omkering van de bewijslast.

2. Bij ernstige verkeersongevallen kan technisch onderzoek worden gedaan. Soms gebeurt dat door de politie. Het schadebeeld en sporen op de weg kunnen de fout van de wederpartij onomstotelijk bewijzen.

3. Soms zijn er toch getuigen. Mensen die direct voor of direct na het ongeval ter plaatse zijn geweest of die iets van een afstandje hebben zien gebeuren. Zeker bij bouwprojecten kan dat zo zijn. Het blijft belangrijk om van dergelijke mensen naam, adres en telefoonnummer te noteren om hen in een later stadium nog te kunnen benaderen.

GEHEUGENVERLIES Er is altijd veel discussie over de vraag of een ongeval tot geheugenverlies, concentratieklachten en verminderde cognitieve prestaties heeft geleid. Ook bij ongevallen waarbij sprake is geweest van hoofdletsel en/of bewusteloosheid, is daarover vaak verschil van mening. Goed neuropsychologisch onderzoek kan uitwijzen dat sprake is van subtiele beschadigingen die niet zichtbaar zijn bij een CT-scan (en ook niet bij een standaard MRI-onderzoek). De gevolgen van NAH (niet aangeboren hersenletsel) kunnen zeer ingrijpend zijn. Ook na een ogenschijnlijk simpele val.

mr. Harry Blok

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: blok@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.