• ANP

In FoodValley flink minder mensen in de WW

VEENENDAAL De regio FoodValley telde eind juni 4.208 WW-uitkeringen en dat waren er 182 minder dan eind mei, wat een daling betekent van 4,1 procent. Dat is vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde, meldt het UWV. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling in FoodValley 24,3 procent. Dat is een sterkere daling dan landelijk. De WW daalt vooral doordat er minder nieuwe WW-uitkeringen bijkomen.

De daling van de WW is vooral het gevolg van het feit dat minder mensen een beroep moeten doen op de WW. In de eerste helft van dit jaar kende UWV in FoodValley 2.388 nieuwe WW-uitkeringen toe. In de eerste helft van 2017 waren dat er nog 2.812. Dat betekent dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste helft het jaar 15 procent lager was dan in de eerste helft van 2017.

Terwijl er dus minder mensen een beroep op de WW moesten doen, slaagden er tegelijkertijd veel mensen in om vanuit de WW weer aan het werk te gaan.

Van de 2.979 uitkeringen die in de eerst helft van 2018 in FoodValley werden beëindigd, was dat in 1.130 van de gevallen omdat iemand weer volledig aan het werk was gegaan. Dat is 38 procent van alle beëindigde WW-uitkeringen. In de eerste helft van vorig jaar stopten 1.251 WW-uitkeringen omdat de betrokken persoon weer aan het werk was gegaan. Dat was 36 procent van de WW-uitkeringen die in de eerst helft van 2017 werden beëindigd.

Gedeeltelijke werkhervattingen zijn hier niet meegeteld. Dat zijn de situaties dat mensen wel weer aan het werk zijn, maar aanvullend nog WW ontvangen.

Verder werden in de eerste helft van 2018 nog eens 196 WW-uitkeringen beëindigd omdat inkomstenformulieren niet meer werden ingevuld. Dat gebeurt vaak wanneer iemand weer volledig aan het werk is en niet langer aanspraak op WW maakt.