• BVD Advocaten

De hond: een issue bij echtscheiding

Een hond kan veel voor mensen betekenen. Bij een echtscheiding worden de spullen die van beide (ex-)echtgenoten zijn tussen hen verdeeld. Dat is vaak al een hele klus. Maar wat als er een hond is die evenveel voor de man en de vrouw betekent als een echt familielid? Naar wie gaat de hond?

ROERENDE ZAAK Het klinkt een beetje raar als een hond jouw beste maatje is, maar voor de wet is een huisdier een roerende zaak (een object). Juridisch gezien behoort een huisdier daarom tot de inboedel. Als de (ex)echtgenoten zijn getrouwd in gemeenschap van goederen of wanneer zij in de huwelijkse voorwaarden niets over het eigendom van de hond hebben opgenomen, valt een hond dus onder de bezittingen die bij een echtscheiding tussen de (ex-)echtgenoten moeten worden verdeeld. Het lukt in zo'n geval niet altijd om de knoop door te hakken en samen te bepalen voor wie de hond is. Ook uit de rechtspraak blijkt dat dit niet altijd lukt. Ook al is een hond een levend wezen, een omgangsregeling kan niet worden vastgesteld voor dieren.

Een omgangsregeling in het echtscheidingsconvenant. Nu is er nog wel een andere oplossing in de situatie dat (ex-)echtgenoten maar niet kunnen beslissen wie er voor de hond gaat zorgen. Alhoewel een rechter geen omgangsregeling voor de hond zal vaststellen, kunnen de (ex-)echtgenoten wel zelf een omgangsregeling op papier zetten. Een omgangsregeling met een hond kan worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Dat is een document waarin alle afspraken over de echtscheiding staan. Als de (ex-)echtgenoten het over die afspraken eens zijn, zetten ze hun handtekening op het echtscheidingsconvenant. Als het nodig is, kan je elkaar daarna dus wijzen op de omgangsregeling voor de hond die met elkaar overeengekomen is.

TWEE ALTERNATIEVEN En als het de (ex-)echtgenoten ook niet lukt om zelf een omgangsregeling voor de hond op papier te zetten? In die situatie resteren er twee oplossingen.Ten eerste kan bij de rechter een verzoek tot boedelverdeling worden ingediend. Zoals gezegd, valt de hond ook onder de inboedel. Door het indienen van een verzoek tot boedelverdeling beslist een ander, de rechter, aan wie de hond wordt toebedeeld.

Ten tweede kan ervoor worden gekozen dat de hond onverdeeld blijft. Als goederen onverdeeld blijven, zijn de (ex-)echtgenoten daarvan na de scheiding nog steeds gezamenlijk eigenaar. In het geval van een hond blijven de echtgenoten dus gezamenlijk eigenaar van het dier. Als er in die situatie conflicten ontstaan over bijvoorbeeld de verzorging of het verblijf van de hond, kan aan de rechtbank worden gevraagd om een beheersregeling te treffen. Dat is een regeling voor het gebruik en beheer van goederen.

Uiteraard zijn er ook veel gevallen waarin bij echtscheiding in goed onderling overleg tot een afspraak over de hond wordt gekomen. Mocht u samen met uw (ex-)echtgenoot een regeling willen treffen voor de verzorging en het verblijf van de hond, dan leren we uit de jurisprudentie in ieder geval dat - als het voor de rechter komt - deze ook kijkt naar het belang en welzijn van het dier!

mr. Ilse de Wolf

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: dewolf@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.