• BVD Advocaten

Beslag op een domeinnaam, kan dat?

Niet iedere domeinnaam zal veel geld waard zijn en ook niet iedere domeinnaam kan simpel in beslag worden genomen. Maar het uitgangspunt blijft dat een domeinnaam een vermogensrecht is en daarom in beslag kan worden genomen.

Nergens in de wet is bepaald hoe de beslaglegging (of: executie) op een domeinnaam moet plaatsvinden. Daardoor wordt in deze gevallen gebruik gemaakt van de zogenaamde vangnetregeling voor rechten waarvan de executie nergens is geregeld. Deze executie vindt in beginsel plaats op dezelfde wijze als de beslaglegging op en de executoriale verkoop van roerende zaken.

Bij de beslaglegging op roerende zaken is in het algemeen voldoende dat de deurwaarder de in beslag te nemen zaken ziet en deze nauwkeurig omschrijft. Door de mededeling aan de schuldenaar dat hij beslag op die zaken heeft gelegd en door één en ander vast te leggen in zijn exploot (akte), vindt de beslaglegging plaats.

BLOKKERING Bij de beslaglegging op een recht, zoals het recht op een domeinnaam, vindt de beslaglegging ook plaats door de mededeling van het beslag aan de schuldenaar en door de vastlegging daarvan in een exploot. Om te voorkomen dat de schuldenaar de domeinnaam alsnog zal verkopen, zal de deurwaarder van de beslaglegging ook mededeling doen aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Daardoor wordt de domeinnaam geblokkeerd, zodat deze niet meer kan worden overgedragen. Zonder die blokkade, heeft het beslag weinig zin. Bij de SIDN staan alleen de zogenaamde .nl domeinnamen geregistreerd. Op andere domeinnamen kan ook beslag worden gelegd, maar er zal dan van geval tot geval uitgezocht moeten worden of en op welke wijze de overdracht van die domeinnaam kan worden geblokkeerd.

NIET DE HANDELSNAAM In principe kan een domeinnaam van een onderneming die gelijk is aan de handelsnaam van dat bedrijf, afzonderlijk worden verkocht en overgedragen. Die domeinnaam kan dus ook afzonderlijk in beslag worden genomen en executoriaal worden verkocht. Dat strookt met het wettelijk uitgangspunt dat alle bezittingen van een schuldenaar uitgewonnen mogen worden voor betaling van dienst schulden, tenzij de wetgever de uitwinning van een specifiek vermogensbestanddeel heeft verboden. De wet kent een verbod op de aparte verkoop van een handelsnaam maar bijvoorbeeld ook een verbod om beslag te leggen op kinderbijslag of op huurtoeslag. De executoriale verkoop van het recht op een domeinnaam vindt plaats op dezelfde manier als de executoriale verkoop van roerende zaken. Er wordt een advertentie geplaatst in een plaatselijk dagblad en er worden verkoopbiljetten opgehangen met de tekst: verkoop bij executie van een domeinnaam. De deurwaarder heeft overigens ook de mogelijkheid om de voorzieningenrechter te vragen om de domeinnaam via een onderhandse verkoop te verkopen. Van die mogelijkheid wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Maar bij de executoriale verkoop van een domeinnaam of van een ander speciaal recht, ligt die wijze van verkoop wel voor de hand.

Mr. Jan Dirk van Vlastuin

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: vanvlastuin@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.