• Gemeente Veenendaal

Bedrijven zetten zich in voor energieneutraal Veenendaal

VEENENDAAL Gemeente Veenendaal heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Bedrijfsleven en gemeente hebben afspraken gemaakt hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Donderdag tekenden Bedrijvenkring Veenendaal, Coöperatieve Verenigingen Veenendaal en de gemeente Veenendaal het bedrijven-energieconvenant. Veenendaal loopt hiermee voor op het nationaal Energieakkoord.

In het convenant streven de partijen samen naar 15 procent energiebesparing bij bedrijven in 2021. Daarnaast is het doel dat bedrijven 5 procent van de energie lokaal en duurzaam opwekken. Om deze doelstellingen te behalen wordt het Veenendaalse bedrijfsleven vanaf nu ondersteund door energiemanager Laurens Wiersma. Hij is het aanspreekpunt voor bedrijven die moeten voldoen aan de milieuwetgeving, zoals omschreven in het Activiteitenbesluit én voor alle andere bedrijven die hun energieverbruik substantieel willen verlagen.

BEGELEIDING René van Holsteijn, voorzitter van de werkgroep Duurzaam Ondernemen Veenendaal: „Bedrijven kunnen gratis gebruiken maken van de begeleiding en aanbevelingen door Laurens bij het verkrijgen van een energieadvies. Ondernemers zijn blij met deze concrete aanpak en ondersteuning. Het helpt hen om direct aan de slag te gaan, ze stellen binnen zes maanden een plan van aanpak op en de daarin genoemde maatregelen voeren ze binnen drie jaar uit."

ONMISBAAR Ondernemers kunnen rekenen op actieve medewerking van de gemeente. Wethouder Nermina Kundic: „Bedrijven die aanhaken bij het energieconvenant kunnen rekenen op hulp en advies van onze medewerkers in plaats van het uitvoeren van handhavingsacties. Ik ben heel blij dat ons bedrijfsleven enthousiast is, de verantwoordelijkheid neemt en samen met ons aan de slag wil. Dit is onmisbaar om onze ambitie energieneutraal Veenendaal in 2035 te realiseren." Zo was er voorafgaand aan het tekenen van het convenant een zogeheten HEAT-sessie, waarbij een aantal ondernemers via een simulatie de mogelijkheden bekeken van een open, lokaal en duurzaam warmtenet in een interactieve virtuele omgeving. Zo werd er een virtueel energienetwerk gerealiseerd dat gevoed werd door bijvoorbeeld industriële restwarmte, warmte uit duurzame bronnen of warmte uit biogas.

POSITIEF De eerste enthousiaste ondernemers hebben zich positief uitgesproken over het energieconvenant. In 2021 zijn 95 procent van de Veenendaalse bedrijven aangehaakt bij dit convenant, zo is één van de doelstellingen. Voorzitter van BedrijvenKring Veenendaal (BKV) Wim Werkman: „Wij raden alle Veenendaalse bedrijven aan om hier gebruik van te maken. Naast het duurzaamheidaspect levert dit ook financieel voordeel op. En er zijn meer voordelen zoals onderlinge kennisuitwisseling en collectieve projecten die opgezet kunnen worden."