• BVD Advocaten

Als grootouders hun kleinkinderen niet meer mogen zien…

Tussen grootouders en kleinkinderen bestaat vaak een bijzondere band. Helaas hebben sommige grootouders geen contact meer met hun kleinkinderen, bijvoorbeeld omdat de ouders van de kinderen uit elkaar gaan en één van hen het contact met de ouders van de ex blokkeert. Kunnen grootouders hier iets aan veranderen?

Contact met opa's en oma's is een taak van de ouders

Het is in de eerste plaats een taak van de ouders met gezag om ervoor te zorgen dat het kind ook met andere volwassenen, bijvoorbeeld grootouders, een band kan opbouwen. Wanneer de ouder met gezag hier geen ruimte voor biedt, kunnen de grootouders de rechter vragen om een contactregeling vast te stellen.

Procedure in twee stappen

In de wet is geen wettelijk omgangsrecht voor grootouders vastgelegd. Zij zijn bloedverwanten van het kind, net zoals bijvoorbeeld ooms en tantes dat zijn. Grootouders kunnen de rechter alleen vragen om een contactregeling vast te stellen wanneer de band met hun kleinkinderen gekwalificeerd kan worden als een 'nauwe persoonlijke betrekking'. Mocht de rechter vaststellen dat er een nauwe persoonlijke betrekking is, dan is er sprake van een recht op omgang. Hiermee is nog niet gezegd dat er ook contactregeling wordt vastgesteld. Dit beoordeelt de rechter in een tweede stap waarbij de vraag centraal staat of het in het belang van het kind is om een contactregeling vast te stellen.

Een 'nauwe persoonlijke betrekking

De eerste vraag is natuurlijk wat een 'nauwe persoonlijke betrekking is'. Uit de rechtspraak blijkt dat een 'normale' band tussen grootouder en kleinkind niet genoeg is om een recht op omgang te verkrijgen. Dit wordt anders wanneer het kind bijvoorbeeld enige tijd in het huis van de grootouders heeft gewoond of als er een wekelijkse oppasregeling was.

Overigens lijkt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een uitspraak enige jaren geleden eerder dan voorheen aan te nemen dat er sprake is van family life tussen grootouders en kleinkinderen. Ook in recente rechtspraak lijkt de beoordeling of sprake is van een 'nauwe persoonlijke betrekking' minder strikt te worden.

In het belang van het kind

Wanneer er is vastgesteld dat sprake is van een 'nauwe persoonlijke betrekking' dan zijn de grootouders er nog niet. De volgende vraag is of de omgang niet te belastend voor het kind zal zijn omdat dit de verhoudingen wellicht meer kwaad dan goed zal doen. Als een kind al in een loyaliteitsconflict tussen ouders zit, is het soms niet in het belang van het kind als grootouders hier ook nog een eigen rol krijgen.

Grootouders zullen samen met een advocaat moeten afwegen hoe kansrijk het is om te vragen om een contactregeling.

De rechtspraak laat een vrij wisselend beeld zien, maar ze biedt perspectief voor wanhopige grootouders: een band tussen grootouders en kleinkinderen is bijzonder en dient gestimuleerd te worden.

mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf

Dit artikel wordt u aangeboden door BVD advocaten. Nieuweweg 40-42, 3905 LN Veenendaal. Contact: dejong@bvd-advocaten.nl. Info: www.bvd-advocaten.nl. De echtscheidingslijn van BVD advocaten is tot 21.00 uur 's avonds bereikbaar via 0318-531799. Ook afspraken zijn in de avond mogelijk.