• Ted Walker

'Wij zijn optimisten en doeners'

VEENENDAAL ,,Veenendaal is sinds mijn vroegste jeugd progressiever en mooier geworden. Je kunt er mooi wonen en de natuur is dichtbij. Verder zit je met de trein in korte tijd in Arnhem of Utrecht," zegt Dylan Lochtenberg, onlangs afgestudeerd in bestuursrecht.

Gerard van Wijk

De fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD vindt het ,,leuk om samen met zijn fractie zaken aan te pakken, wij zijn optimisten en doeners.”

Lochtenberg is voor de eerste maal lijsttrekker. Zijn fractie heeft in de afgelopen vier jaar bijgedragen aan de totstandkoming van de koopzondag, aan het betrekken van mensen bij het beleid en initiatieven genomen om het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten.

VEILIGHEID ,,Voor het eerst hadden we in deze raadsperiode de vrijheid om als fractie een eigen afweging te maken. Daardoor konden we, in goede samenwerking met andere partijen, de koopzondag realiseren. Ik ben er ook trots op dat we dialoogavonden en stadsgesprekken hebben georganiseerd, een manier om inwoners bij de totstandkoming van beleid te betrekken. We hebben ons ook intensief bemoeid met het veiligheidsbeleid, inwoners moeten zich in hun eigen woonomgeving veilig kunnen voelen. Je moet lokaal je best doen om de verbinding te zoeken. De kennis is niet alleen in het gemeentehuis te vinden. Het is een proces dat moet groeien. Uit de samenleving komen ideeën en inspiratie, die worden gepresenteerd en daarna mag de raad een keuze maken. Dat hebben we gezien bij Vitale Winkelstad en bij het Stadsstrand. De overheid staat niet boven de samenleving, maar is onderdeel van de samenleving.”

De liberalen proberen volgens Lochtenberg ,,met heldere standpunten naar buiten te komen.”

LAAGDREMPELIG Het lukt door middel van social media makkelijker en sneller om verbinding met de achterban te maken. ,,Het wordt laagdrempeliger.” Het twitteren en op Facebook actief zijn levert hem bijval op, maar ook zijn er negatieve reacties. Daar moet je als politicus tegen kunnen, zegt Lochtenberg.

Wat de komende vier jaar na de raadsverkiezingen betreft zijn wat hem betreft nieuwe stappen naar voltooiing van het centrum belangrijk. Verder zou hij graag zien dat het aantal evenementen op zondag, nu begrensd tot een maximum van zes, wordt uitgebreid. ,,De boel moet worden opengegooid.”

BEPERKTE RUIMTE Kwalitatief goede woningen bouwen is een opgave voor de komende tijd. ,,De groei vlakt af. We hebben in Veenendaal beperkte ruimte en we willen het groen behouden. De kleine ruimte die we hebben moeten we derhalve slim invullen. Dat geldt ook voor bedrijven. Wanneer een bedrijf wil verhuizen kijken we hoeveel banen er mee gemoeid zijn en dan moeten we die wens inpassen binnen de gemeente. In relatie uiteraard met de woningbouw die je ook nodig hebt.”

Lochtenberg noemt de mogelijke ontwikkelingen aan de Groeneveldselaan (woningen met zorg en bedrijfsruimte) ,,een voorbeeld hoe je Veenendaal mooier maakt.”

Hij ziet trouwens overal in de gemeente een dergelijke aanpak.

WERKGELEGENHEID Voor de economische crisis telde Veenendaal 30.000 arbeidsplaatsen. Dat zijn er nu rond de 27.000. ,,Dat moeten we omhoog zien te krijgen. De retailmarkt trekt aan, dat moeten we koesteren. De ontwikkelingen rond ICT zijn ook hoopgevend.”

In de woorden van de lijsttrekker kiest de VVD voor een modern Veenendaal.

,,Waar mensen elkaar de ruimte gunnen en in hun waarde laten”, voor een bereikbaar Veenendaal ,,waar bedrijven zich graag vestigen door de centrale ligging aan de A12” (de VVD wil de Rondweg-Oost verbreden en daarbij passende maatregelen voor de leefbaarheid van omwonenden).

DUIDELIJK INTEGRATIEBELEID Voor een bruisend Veenendaal ,,waar wij de succesvolle acties voor een Vitale Winkelstad voortzetten en uitbouwen”, voor een open Veenendaal ,,met een duidelijk integratiebeleid waarin wij discriminatie bestrijden maar ook onvoorwaardelijk staan voor onze cultuur en vrijheden” en voor een veilig Veenendaal ,,waar de gemeente zorgt voor een aanpak wanneer mensen zich onveilig voelen door verloedering, hard rijdende scooters en hangende jeugd.”

TREINVERBINDING De partij wil in gesprek met de NS. ,,Wij zijn een gemeente van bijna 65.000 inwoners en daar horen goede treinverbindingen bij. Het hoge aantal treinen dat uitvalt, past daar niet bij.”

De jonge lijsttrekker heeft er zin in. ,,Er is veel bereikt, maar ook nog veel te doen.”