• Engbert Stroobosscher: ,,Stadspark en surfvijver geschikt maken voor recreatief gebruik."

    Ted Walker

'Wij willen lokale behoeften bedienen'

VEENENDAAL Engbert Stroobosscher is voor de eerste maal lijsttrekker van de ChristenUnie, met acht zetels de grootste fractie in de Veenendaalse gemeenteraad. ,,Wij willen lokale behoeften bedienen, met een landelijke identiteit."

Gerard van Wijk

,,Wij zijn, met andere woorden, ook een lokale partij, met een nationale identiteit. Met drie speerpunten gaat de partij de raadsverkiezingen in. Een toekomstbestendig Veenendaal voor ons en onze kinderen. Stadspark, Stadsstrand en surfvijver verder ontwikkelen voor (sportieve) recreatie. Hoogspanningslijnen ondergronds brengen, schoon vervoer stimuleren en woningen verduurzamen."

Verder gaat de ChristenUnie voor ,,een samenleving waarin iedereen meetelt. Dat wil zeggen een ruimhartig armoedebeleid en toegankelijke schulddienstverlening, een goed woningaanbod en het stimuleren van de lokale economie".

Als derde speerpunt staat vrijheid en veiligheid hoog op de agenda. ,,Een goed onderhouden, schone en groene, openbare buitenruimte, veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen en het bevorderen van veiligheid in de wijken.”

SUCCESSEN Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen vier jaar bereikt? Stroobosscher heeft enige tientallen successen op papier, een greep. ,,Op ons voorstel is geld beschikbaar gesteld voor de Volksuniversiteit voor de nodige continuïteit. Het landelijk meldpunt loverboys is onder de aandacht gebracht van jongeren. Er zijn nu digitale verkiezingsborden, goedkoper en meer kwaliteit. Precariobelasting op leidingen van energieleveranciers is ingesteld. Zo wordt kapitaal opgebouwd en dat geld willen we gebruiken voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, zorg, welzijn, cultuur en minimabeleid. Op ons initiatief is een monument geplaatst bij het kindergrafveld op begraafplaats De Munnikenhof. We hebben ervoor gezorgd dat er financiële ruimte is van maximaal één miljoen euro om de positie van zorgbehoevende ouderen, jongeren, minima en mensen zonder werk te ondersteunen. En we hebben voor de jaren 2018 tot en met 2021 2,3 miljoen euro beschikbaar kunnen stellen voor verhoging van het kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte in de wijken en op bedrijventerreinen. Dat vinden we echt belangrijk. We zijn er trouwens nog niet, het dubbele moet er de daarna volgende jaren nog bij. Er is 1,3 miljoen euro op bezuinigd en vorig jaar werd goed zichtbaar wat dat doet met de verrommeling van de openbare ruimte.”

HOOGSPANNINGSLIJNEN ONDERGRONDS Wat de komende jaren betreft wil Stroobosscher het Stadspark en de surfvijver geschikt maken voor recreatief gebruik. ,,Het water moet zwemwater kwaliteit krijgen".

Het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen staat hoog op de agenda. De provincie komt met een memo waaruit moet blijken welke financiële bijdrage zij kan leveren. Onderzoek naar een tweede ontsluiting van de Rondweg-Oost is een aandachtspunt, evenals een ruimhartig armoedebeleid en toegankelijke schulddienstverlening. Veel zaken die al onderwerp van discussie zijn worden naar de komende raadsperiode doorgetrokken. ,,Onze bedrijfsterreinen zijn vol, maar op het gezamenlijke bedrijventerrein dat we hebben met Ede, is nog plaats”, aldus Stroobosscher, sinds ruim één jaar wethouder.

Hij vindt het een leuke functie omdat je zelf achter het stuur zit, je kunt sommige zaken regelen. Zoals het na schooltijd laten gebruiken van schoolpleinen door jongeren uit de buurt, door het tot openbaar terrein te verklaren. ,,Als er iets gebeurt dan is de gemeente verantwoordelijk en niet de school.”

DEELWIJKRADEN Er blijven wensen, uiteraard. Zoals het makkelijker organiseren van het wijkgericht werken. ,,Ouderen moeten langer thuis wonen. De behoefte om elkaar te helpen is gebleven. Dat moet wel georganiseerd worden. Via het wijkgebouw zorg leveren, een centrale plek binnen de wijk, waar ook de wijkagent, de wijkmanager en wijkcoach komen. Dat bevordert de sociale cohesie in de wijk. Zo kun je de herkenbaarheid van de organisaties die zich ermee bezighouden vergroten. Je ziet ook dat er allerlei initiatieven in wijken zijn ontstaan, maar die hebben geen centrale plek.”

DEELWIJKRADEN Stroobosscher denkt onder meer aan 'Wijs met je Wijk' en de bewonerscommissie in het Franse Gat. Hij denkt dat we in Veenendaal wellicht deelwijkraden moeten oprichten, die daar een belangrijke rol in kunnen vervullen.