• Ted Walker

'We moeten hoger bouwen'

VEENENDAAL Kees Oskam is acht jaar raadslid en voor de tweede maal lijsttrekker van GroenLinks, dat de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan maatregelen die te maken hebben met de toekomstige inrichting van Veenendaal en 't welzijn van inwoners.

Gerard van Wijk

Vier jaar geleden wilde ik wel voor het raadsprogramma stemmen, maar dan moest er wel een wens van GroenLinks in worden verwerkt. Wij wilden een stap vooruit zetten en kwamen met het voorstel dat Veenendaal in 2035 energieneutraal zou moeten zijn. Dat is gelukkig met grote meerderheid door de raad aangenomen en met de nodige maatregelen is een begin gemaakt.”

GROEN Een andere wens van de partij is ook gerealiseerd. In bestemmingsplannen was niet altijd even duidelijk of de bestemming groen nu echt groen was. Groen kon, met andere woorden, in de praktijk ook grijs zijn. ,,Een voorbeeld was dat aan de Sterke Arm appartementen werden ingericht voor deels jonge bewoners. Maar er waren te weinig parkeerplaatsen. Een stuk groen werd toen omgetoverd tot parkeerplaatsen, dat mocht. Dat hebben we met steun van de raad veranderd, geen parkeerplaatsen of wegen meer waar groen staat aangegeven, maar wel de mogelijkheid om speeltoestellen te plaatsen. Er komen nog strengere regels, in principe moet groen ook groen blijven.”

Er is onlangs een door de raad geïnitieerde succesvolle inspiratiebijeenkomst groen geweest. Het klimaat in de stad komt meer centraal te staan. ,,Wat je merkt is dat iedere partij er nu mee bezig is”, aldus Oskam.

Wat de komende jaren betreft gaat het volgens Oskam om het maken van keuzes. ,,Iedereen is voor goed onderwijs, iedereen is voor goede zorg, iedereen is voor betere doorstroming. Maar het gaat vervolgens om het maken van keuzes.

EIGEN BIJDRAGE ,,We hebben in Veenendaal te weinig ruimte, dus we moeten hoger gaan bouwen. Wij zijn er niet voor dat we het groen dat we hebben, gaan opeten. Wanneer je een groen Veenendaal wil, moet je er rekening mee houden hoe je de stad inricht.” Wat de zorg betreft wil GroenLinks de eigen bijdrage afschaffen. ,,Dat kost geld en dat is een ook een keuze die je moet maken. Nu zie je dat mensen geconfronteerd worden met een stapeling van zorgkosten, terwijl er bij de gemeente al een aantal jaren veel geld overblijft in deze sector.”

Een bruisend Veenendaal staat ook op de agenda van GroenLinks. ,,Er wordt gezegd, het is wel leuk maar er is zo weinig te doen. Maar er gebeuren veel leuke dingen, er zijn creatieve ideeën. Kijk naar het Stadsstrand, een aantal creatieve mensen zijn er gewoon aan begonnen. Daar hebben we meer van nodig en de gemeente moet er tijd, geld en moeite in steken.”

VOLDOENDE VOORZIENINGEN Het verkiezingsprogramma van de partij is er duidelijk over. ,,Een aangenaam leven bestaat niet alleen uit wonen, werken en winkelen. Het gaat ook om de aanwezigheid van voldoende voorzieningen: sport, cultuur, onderwijs, natuur en recreatie.” Met andere woorden: meer evenementen en ontspanningsmogelijkheden.

Veenendaal is van de inwoners en niet van de bestuurders, aldus Oskam. Om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van beleid moet gebruik gemaakt worden van nieuwe manieren van communicatie.

,,Dit is bijvoorbeeld mogelijk via stadsgesprekken, buurtbudgetten of expertmeetings.” GroenLinks wil dat minimaal de helft van de ambtenaren in Veenendaal, of directe omgeving, woont. Omdat de samenstelling van het gemeentepersoneel zoveel mogelijk overeenkomt met de samenstelling van de bevolking. De gemeente zou ook meer stageplaatsen beschikbaar moeten stellen aan studenten uit Veenendaal.

Wijkgericht werken is belangrijk. ,,We zien jammer genoeg vaak dat wijken te weinig sociale samenhang hebben. Daarom moet de gemeente meer inzetten op buurtgericht werken, in de buurten is deze samenhang er vaak wel.” GroenLinks vindt een vijfde wethouder niet nodig, met vier wethouders kan het ook. De partij is voor een gekozen burgemeester.

SCHONE STROOM Circulaire economie staat bij GroenLinks hoog op de agenda. Hergebruik in plaats van wegwerpen na gebruik. ,,Wij willen dat Veenendaal volledig duurzaam gaat inkopen en aanbesteden, van schone stroom en biologische Fair Trade koffiemelk tot circulaire gebouwen.” Overgang naar een duurzame energievoorziening zal de gemeente dienen te coördineren.