• Informateur Wouter de Jong geeft toelichting op informatieproces

    Aart Aalbers

Vrouwelijke wethouders verdwijnen

VEENENDAAL Meer vrouwen in de politiek. Er is, ook in Veenendaal, actie voor gevoerd. Niet alleen vrouwen als waterdragers, maar ook op kopposities. Daar blijft, met de vorming van een nieuwe coalitie, weinig meer van overeind. Waren de vrouwen in het vorige college met een drietal nog in de meerderheid, het nieuwe college telt geen enkele vrouw meer.

Gerard van Wijk

Zoals het er nu naar uit ziet komen Nermina Kundic (D66) en Marieke Overduin (CDA) terug als raadslid. Arianne Hollander (VVD) ziet voor zichzelf elders een toekomst. De nieuwe wethouders zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Martijn Beek (ProVeenendaal) en Marco Verloop (SGP).

POTENTIEEL RISICO Informateur Wouter de Jong (burgemeester van Houten) liep bij zijn verkennende fase tegen erfenissen uit het verleden aan, door sommigen ergernissen genoemd. Daarom vond hij het nodig een tussenronde in het leven te roepen, waar alleen de vier beoogde partijen voor werden uitgenodigd, tot ongenoegen van de zeven andere partijen. De erfenissen hebben te maken met de collegecrisis in de vorige periode. Vier wethouders wilden niet meer verder samenwerken met hun collega van ProVeenendaal. Er blijft een ,,potentieel risico op instabiliteit”, maar De Jong heeft er vertrouwen in dat het ditmaal goed kan gaan. Al zal er in vertrouwen geïnvesteerd dienen te worden. Het was voor de informateur laveren, zei hij, maar dat moet voor een enthousiaste zeiler en liefhebber van klassieke schepen niet onoplosbaar zijn.

BALANS ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal en SGP kunnen steunen op 21 van de 33 raadszetels. De informateur heeft vastgesteld dat er in Veenendaal geen grote principiële meningsverschillen tussen de partijen zijn. Hij vindt ook dat er in de coalitie een balans moet zijn tussen christelijke en niet-christelijke partijen. Er is een ,,algemene voorkeur uitgesproken voor een vier partijen coalitie”, dat waren er vijf.

OPEN STIJL Wrevel is bij veel partijen ontstaan over de vertrouwelijkheid van de gespreksverslagen in de verkennende fase, over het gebrek aan openbaarheid en transparantie van het proces. Een motie van D66 om alsnog de verslagen openbaar te maken is door de raad unaniem aangenomen. Dat is in ieder geval een aardige opzet om de in de afgelopen jaren gehanteerde open bestuursstijl te continueren. Daar is iedereen positief over, het zoeken naar wisselende meerderheden is goed bevallen.

Uit het verslag van de informateur blijkt dat ChristenUnie en VVD bij de keuze van een vierde coalitiepartij een voorkeur hadden voor de SGP, boven het CDA. De SGP verloor weliswaar één zetel, maar heeft ook één zetel meer dan het CDA. Bovendien vindt de ChristenUnie de stabiliteit bij de SGP beter dan bij het CDA. Zou dat te maken hebben met de opstelling van het CDA bij de zondagopenstelling?