• Wim van Heteren en Cokkie Gadella

    Aart Aalbers

'Veenendaal maait nog veel te snel'

VEENENDAAL  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, bespreekt de redactie van de Veenendaalse Krant een vijftal onderwerpen met enkele deskundigen. Tevens staan in de papieren krant de reacties van alle aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen. Kiezers kunnen het als leidraad gebruiken bij het uitbrengen van hun stem. In aflevering 1 'Groenvoorziening'; in gesprek met de Veenendalers Cokkie Gadella van het IVN Veenendaal-Rhenen en groendeskundige Wim van Heteren.

Aart Aalbers

 

Van Heteren steekt gelijk van wal met een citaat:,,Waar het (openbaar) groen het maatschappelijk sluitstuk is of wordt, kun je problemen verwachten." Beiden zijn het eens dat bij groenvoorziening de burgerlijke-, persoonlijke - en politieke belangen ondergeschikt moeten zijn aan het maatschappelijk belang. Helaas moeten ze constateren dat dit in Veenendaal niet altijd het geval is. Er worden bomen gekapt omdat bewoners het in huis te donker vinden of overlast ervaren van vallend blad.

Gadella: ,,Je hebt als politiek de verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving te zorgen." Beiden vinden dat groen leidend moet zijn:,,Maar om de Synagogestraat als voorbeeld te nemen is de natuur daar lijdend met een lange 'ij'." Gadella: ,,Mooie platanen zijn gekapt. Men heeft geen plan om de bomen heen gebouwd terwijl juist het groen het welzijn is voor de bewoners. Het is een gegeven dat mensen in groene wijken minder vaak een arts bezoeken." Van Heteren vult aan:,,Kale versteende straten zoals de Synagogestraat zijn potentiële hitte eilanden waar bewoners blootstaan aan hitte stress."

STORTBUIEN Beiden merken op dat het klimaat verandert. Stortbuien komen steeds vaker voor. Burgers kiezen gemakshalve voor sierbestrating waardoor tuinen niet meer als een spons werken. Van Heteren vraagt zich af hoe politiek Veenendaal het water denkt op te vangen in de nieuw aangelegde woonwijken. ,,Bewoners moeten door het gemeentebestuur zeer actief benaderd worden om hen erop te wijzen dat hun tuinen geen stenen tuinen moeten worden waardoor het regenwater alleen maar het riool in kan lopen en niet meer in de bodem verdwijnt."

Gadella: ,,Laat de overheid, via de OZB, bewoners belonen die een groene tuin aanleggen, want groen zorgt voor opname en dus afvoer van water."

De leefbaarheid van een gebied moet voor de toekomst gegarandeerd zijn. Beide vinden dat dit in Veenendaal op dit moment zeker niet het geval is. Er zijn nog veel verbeteringen nodig.

Gadella snijdt het onderwerp groenstroken aan. ,,Juist een gemeente als Veenendaal die de grootste bijenmarkt van Europa binnen haar grenzen heeft, moet veel meer doen aan bloeiende grasbermen. Men maait nog veel te snel. Bijen maar ook hommels en vlinders zijn nuttig voor de bestuiving." Volgens Van Heteren moet de gemeente ook stoppen met verkoop van snippergroen. ,,Als een wijk op de tekentafel ligt, wordt gekeken of de groen norm wordt gehaald. Als de wijk klaar is verkoopt men snippergroen aan de bewoners die vervolgens een carport bouwen of een inrit aanleggen. Waar blijft dan de norm van zoveel procent groen?" 

Van Heteren stapt over op de dierenwereld. ,,In plan Salamander heeft de gemeente goede bomen gekapt die nuttig waren voor de eekhoornstand ter plaatse. Anno 2018 is daar van een ecologische zone geen sprake meer. Dit terwijl het gemeentelijk beleid er wel op is gericht en het aantal eekhoorn nu drastisch is gedaald." Van Heteren breekt ook een lans voor de houtwallen in Veenendaal. ,,Met houtwallen kun je de luchtstromen sturen en de luchtkwaliteit verbeteren. Daarom moet groen leidend zijn bij de aanleg van een straat of wijk. Ik ben dan ook heel blij met de houtwal in plan Castor."

Gadella wil samen met het IVN ook aandacht voor de kinderen. ,,Kinderen moeten in een natuurlijke omgeving buiten kunnen spelen . Zonder bestrating dus. De politiek moet niet elke vierkante meter willen bebouwen maar ook stukken ongebouwd laten waar kinderen lekker kunnen ravotten, een hut bouwen en in een boom klimmen. Dat is goed voor hun gezondheid, hun motoriek en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden."

Lees de standpunten van de politieke partijen in de papieren editie van VeenendaalseKrant.