• Aart Aalbers

Touwtrekken om lijsttrekkerschap

VEENENDAAL  De meeste politieke partijen zijn in Veenendaal al druk bezig met de voorbereidingen voor de raadsverkiezingen van maart volgend jaar. Van de tien partijen in de huidige raad heeft de helft al laten weten wie de lijsttrekker wordt, de andere helft wacht daarmee tot het najaar of zelfs tot in december. Volgens wethouder Marco Verloop, tevens lijsttrekker voor de SGP, vindt zijn partij het van belang de lijsttrekker ruim op tijd te benoemen omdat hij een belangrijke schakel vormt in de uit te stippelen strategie. Andere partijen vinden dat het zo´n vaart niet loopt, je kunt je ook goed voorbereiden op wat komen gaat zonder dat de eerste man of vrouw één of driekwart jaar van te voren bekend is.

Gerard van Wijk

De huidige vier coalitiepartijen hebben inmiddels laten weten wie hun lijsttrekker wordt. Daarbij valt het op dat drie van de vier partijen hun wethouder bovenaan de lijst hebben gezet, maar dat de VVD heeft gekozen voor fractievoorzitter Dylan Lochtenberg. Nermina Kundic voert de lijst van D66 aan en Engbert Stroobosscher de lijst van de ChristenUnie. ProVeenendaal heeft haar huidige fractievoorzitter nummer één op de lijst gezet.

Denk maakte in juni bekend dat Gökhan Çoban lijsttrekker wordt. Na het zomerreces zal duidelijk worden wie de lijsttrekkers van Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks, CDA en SP zijn. Volgens voorzitter Arjan Segers van het CDA Veenendaal volgt de afdeling bij het benoemen van de lijsttrekker de landelijke partijrichtlijnen. ,,Momenteel kunnen leden interesse voor de kandidatenlijst kenbaar maken. Na de zomer wordt dat beoordeeld en dan zullen we rond eind oktober, begin november, met een lijst komen." Albert Doelwijt (PvdA) zegt dat ,,zoals het er nu naar uit ziet de ledenvergadering van de PvdA op maandag 11 december de lijsttrekker zal kiezen".

SLEUTELEN Tot zondag 3 september kunnen gegadigden zich melden voor de kandidatenlijst. Bij de SP, zo laat Jan Breur weten, stelt de kandidatencommissie de conceptlijst samen. ,,Die wordt in het najaar voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Daar kan desgewenst gesleuteld worden aan de lijstvolgorde. Nieuwe kandidaten kunnen worden voorgedragen of kandidaten worden afgevoerd. Aan het eind van de discussie wordt over het eindresultaat gestemd. Het laatste woord is aan de leden. Er is geen aparte lijsttrekkersverkiezing. De lijsttrekker is gewoon onderdeel van de lijst, en dus onderdeel van de discussie."

Het ledental van de politieke partijen is in de afgelopen decennia fors gedaald. Op SGP en ChristenUnie na komt in Veenendaal geen partij boven de honderd leden. Bij de laatste raadsverkiezingen in 2014 wonnen ChristenUnie, SGP en D66, terwijl VVD, CDA, PvdA, Lokaal Veenendaal en GroenLinks de verliezers waren.

Het is goed mogelijk dat er bij de komende raadsverkiezingen al nieuwe verkiezingsboren staan in Veenendaal. Geen houten of kunststof borden waarop posters geplakt moeten worden, maar digitale informatieborden. Dat is in Amersfoort een succes gebleken qua kosten en attentiewaarde en de raad wil onderzoeken of dat ook in Veenendaal kan,.