• IW4 is en blijft een sociale werkplaats, als het aan Breur ligt.

    Ted Walker

'Starters niet wegjagen'

VEENENDAAL Jan Breur gaat voor een vierde raadsperiode als lijsttrekker van de SP. Hij heeft het voor een groot deel in de afgelopen jaren in de raad alleen moeten opknappen.

Gerard van Wijk

Van de aanvankelijke fractie van twee man stapte er een op en liep over naar een lokale partij. Maar Breur weet zich gesteund door een enthousiaste en meedenkende achterban. Gevraagd naar de nu aflopende raadsperiode noemt hij twee 'significante successen', de koopzondag en het Stadsstrand.

,,Wij hebben als SP de impasse rond de koopzondag in 2016 doorbroken, er kwamen bij wijze van proef zes koopzondagen, gecombineerd met evenementen. Nu is het CDA gaan bewegen en hebben we twaalf koopzondagen. Je ziet in de raad dat elkaar iets meer gegund wordt. Ik hoop dat de regeling zoals die nu is een flink aantal jaren overeind blijft.”

STADSSTRAND ,,Voor behoud van het volledige Stadsstrand hebben wij een succesvolle handtekeningenactie gehouden en liefst 11.000 mensen hebben getekend. Dat is een record, nog nooit zijn in Veenendaal zoveel handtekeningen opgehaald. Het is voor velen een waardevolle plek, bedacht door de mensen van het Stadslab. Partijen zijn gaan bewegen, we hebben nog één miljoen euro nodig om het gehele Stadsstrand te behouden. We hebben er in ieder geval een flinke stap in gezet.”

De aanhouder wint, stelt Breur. ,,Het is ook hoe wij tegen de overheid aankijken. Mensen komen zelf met initiatieven, de gemeente faciliteert. Democratie is geen sport voor toehoorders.”

ZORGKOSTEN Behalve successen zijn er uiteraard ook zaken die de SP in de afgelopen vier jaar graag had willen bereiken, maar waar geen meerderheid voor te vinden was. ,,Wij hadden graag de eigen bijdrage bij de Wmo willen afschaffen. De stapeling van kosten is voor veel mensen niet op te brengen. Je ziet dat mensen de zorg geheel of deels gaan mijden. En dan weet je ook niet of mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wie bepaalt welke zorg er nodig is? Ook de indicatie kan wat ons betreft ruimhartiger. De ruimte is er, er blijft al jaren geld over. Maar de politieke wil ontbreekt. Bij veel keukentafelgesprekken is ook geen derde aanwezig. Dat is nodig omdat mensen soms niet duidelijk onder woorden kunnen brengen wat ze nodig hebben. Een goede expertise uit deze gesprekken ontbreekt en dus zijn er onvoldoende indicaties.”

STARTERS De SP had ook graag een doorbraak in de sociale woningbouw gezien. ,,Dertig procent sociale bouw, zo staat het in de woonvisie. Hoezo dertig procent? Er is meer nodig, nu jaag je jonge mensen weg uit Veenendaal. Voor de starters is er geen beginnen aan. Ze blijven noodgedwongen langer bij de ouders thuis wonen, of ze wonen te klein of te groot en dus ook te duur. Het college wil prestigieus bouwen, maar jonge mensen hebben daar niets aan.”

Ook aan het culturele leven mag in Veenendaal volgens Breur ,,wel iets gedaan worden.” Jongerencentrum Escape verdween ('dat moet terugkomen'), er is ook geen bioscoop en geen expositieruimte. ,,Goede culturele voorzieningen passen bij een gemeente met deze omvang. Meer evenementen en meer levendigheid en dan niet uitsluitend gericht op het functioneren van het winkelcentrum. De culturele voorzieningen worden nu ook geconfronteerd met hele hoge huren.”

Breur mist, als het om cultuur gaat, echt het gevoel: we gaan er iets van maken.

WELZIJNSWERK Een andere wens is het met rust laten van het welzijnswerk. ,,Het aanbesteden van het welzijnswerk moeten we niet meer doen. Het gaat om continuïteit en dat is bij de overgang van Welzijn Veenendaal naar Veens goed misgegaan. Het vertrouwen moest opnieuw worden opgebouwd. Het kostte tijd, leidde tot veel ergernis en ging ten koste van de mensen die er afhankelijk van zijn. Sommige gemeenten zijn het welzijnswerk weer zelf gaan regelen en of hebben het nooit uit handen gegeven.”

WAARDIGHEID Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dat zijn volgens het verkiezingsprogramma de drie kernwaarden van de SP. IW4 is en blijft een sociale werkplaats, als het aan Breur ligt. Maar ook ondernemers die onder de armoedegrens leven hebben recht op bijstand en ondersteuning.

Jongeren hebben recht op een vaste baan met een goed loon. En de gemeente kan veel onderzoek zelf doen, in plaats van het uitbesteden aan veelal extreem dure onderzoeksbureaus. Zo kan Breur nog wel even door gaan.

We verlaten het gemeentehuis, Breur stapt in de stromende regen op zijn fiets. ,,Ach, ik ben het gewend.”