• Ted Walker

'Sta op, doe mee met ProVeenendaal'

VEENENDAAL Uitstraling en inhoudelijke argumenten. Een meer open stijl naar buiten, meer informatie ophalen buiten het gemeentehuis. Daar gaat het om voor bestuurders en politici volgens Martijn Beek, lijsttrekker van ProVeenendaal.

Gerard van Wijk

Beek is een van de jongste fractievoorzitters. ,,Dat proberen wij zelf ook waar te maken. We hebben in de afgelopen vier jaar structureel de werkbezoeken volgehouden, we gaan ieder jaar naar tientallen organisaties en bedrijven. Via een wenskaartenactie hebben we wensen opgehaald bij inwoners en die hebben we verwerkt in het verkiezingsprogramma. We proberen zo goed mogelijk de buurten te kennen en te horen wat er leeft. Het is van belang echt goed te weten hoe het er voor staat, waar mensen behoefte aan hebben. Vervolgens gaan we in de raad niet alleen roepen, we geven ook graag een alternatief.”

Beek is er trots op dat zijn partij, in samenwerking met anderen, gezorgd heeft voor een bestemmingsreserve in het sociaal domein: zorg, welzijn, Wmo. ,,Wij hebben ook meegestuurd in een verandering van denken en handelen in het gemeentehuis. Het kan weliswaar nog beter, maar er is in ieder geval een begin gemaakt. Meer naar buiten gaan, weten wat er leeft in de samenleving. Dichter in de buurt van mensen sturen, met wijkmanagers. Wanneer je het aan de voorkant goed regelt, dan heb je aan de achterkant minder problemen.”

COLLEGETOUR Beek vindt het ´broodje wethouder´, waarbij een wethouder tijdens de lunch met inwoners of organisaties aan tafel zit, een goed idee. ,,Dit moet je veel vaker doen.” Enkele keren jaarlijks trekt het college de wijken in om op te halen wat de inwoners kwijt willen, of zij wensen of ideeën hebben. ,,Dat heet de collegetour, viermaal per jaar op een winkelcentrum gaan staan. Prima, maar leg dan ook verantwoording af. Waar hebben de inwoners het over gehad, zijn er bepaalde gedachten van hen over hun woon- en leefomgeving en wat doe je daar vervolgens aan?”

ProVeenendaal heeft als verkiezingsslogan ´Sta open´. Sta op, doe mee, dat verwacht Beek ook van de inwoners. ,,Wij staan open voor geluiden. Kom met ideeën, ga aan de slag.”

ERVARING Beek loopt al wat jaren mee in de lokale politiek. Hij ervaart dat het werk als raadslid veel omvattender is geworden, het sociaal domein is sinds enige jaren een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hij spreekt van een enthousiaste fractie. ,,We horen ook veel positieve geluiden en dat geeft ons de motivatie om door te gaan.”

Waar dualiteit in de lokale politiek in vroeger dagen ver te zoeken was, is dat nu anders. ,,Het is redelijk duaal en dat maakt het ook leuk. Het is niet meer zo dat voorstellen van de oppositie min of meer automatisch door de coalitie opzij worden gezet. Dan kun je als oppositie ook iets bereiken.”

ProVeenendaal gaat ,,niet uit van liberale, sociaal-democratische of christelijke politiek". De partij heeft betalende leden, maar ook klankbordleden die mee komen praten over actuele onderwerpen. In het partijprogramma komt het met regelmaat terug: minder bureaucratische regelgeving en je als gemeente primair richten op de input van inwoners.

ADMINISTRATIEVE LASTEN ,,De gemeente kan voor inwoners vaak overkomen als een logge en stugge organisatie. Wij vinden dit ook en zien dit graag anders.” Snijden in de bureaucratie en administratieve lasten, is het devies. Dat geld kan ten goede komen aan ondersteuning op het gebied van welzijn, sport, cultuur, ondernemen en (digitale) dienstverlening.

Beek wil een actief beleid voor meer betaalbare woningen, die passen bij de daadwerkelijke behoefte binnen Veenendaal, met daarbij voldoende wijkgerichte faciliteiten en duurzaam groen.

,,Betaalbare woningen zijn schaars. Voor jongeren is het lastig om een woning te kopen, maar ook om iets te huren.” Jongeren zouden makkelijker aanspraak moeten kunnen maken op starterswoningen en ouderen moeten goed kunnen doorstromen of hun woning kunnen aanpassen.

SIGNALEN Wat veiligheid betreft streeft ProVeenendaal er naar ,,dat iedereen zijn of haar oren en ogen open heeft en houdt voor signalen uit de omgeving. Wijkbewoners hebben hier de grootste rol in. Zij kennen hun wijk het best en signaleren verdachte situaties het snelst.”

Door samenwerking tussen overheid en inwoner ,,ontstaat niet alleen het gevoel van veiligheid maar is die veiligheid er ook echt.”

SAMEN Politiek/gemeente/bedrijven/verenigingen, organisaties en inwoners: alleen samen kun je het beste resultaat bereiken, aldus Beek.