• Aart Aalbers

Raad debatteert over verzoek tot hertelling

VEENENDAAL De SGP heeft een initiatiefvoorstel ingediend met het verzoek tot hertelling van de stemmen die uitgebracht zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. In de raadsvergadering van 27 maart wordt er een besluit genomen op dit initiatiefvoorstel.

Het proces van de raadsvergaderingen van 27 maart (afscheidsraad) en 29 maart (installatieraad) wordt op onderdelen aangepast als de gemeenteraad het initiatiefvoorstel aanneemt. In dat geval wordt op 27 maart het agendapunt over het onderzoek van de geloofsbrieven en beslissing toelating nieuw benoemde raadsleden, verplaatst naar een extra raadsvergadering op woensdag 28 maart om 21.00 uur. Er wordt vanavond wel afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Als het initiatiefvoorstel niet wordt aangenomen, blijft het huidige proces van kracht.

HERTELLING Indien de gemeenteraad besluit tot hertelling, dan vindt deze plaats op woensdag 28 maart. Het ligt in de verwachting dat het opnieuw tellen van de uitgebrachte stemmen de gehele dag in beslag neemt. Het rapport over de hertelling wordt op woensdag 28 maart aan de gemeenteraad aangeboden en de conclusies uit dit rapport worden in de extra raadsvergadering van die avond besproken. Als de hertelling leidt tot wijzigingen in raadszetels of de volgorde bij opvolging, dan neemt de gemeenteraad daarover een besluit. In dat geval is er een extra openbare zitting van het Centraal Stembureau op donderdag 29 maart om de alsnog gekozen raadsleden benoemd te verklaren.

BENOEMING Op donderdag 29 maart vanaf 16.00 uur worden de raadsleden beëdigd en geïnstalleerd voor de komende raadsperiode van 4 jaar. De raadsvergadering van 27 maart begint om 19.30 uur. Het initiatiefvoorstel tot hertelling is in de loop van deze middag beschikbaar via gemeenteraad.veenendaal.nl.