• Ted Walker

'PvdA was bijna verdwenen'

VEENENDAAL Slechts één stem links- of rechtsom bepaalde bij de recente raadsverkiezingen of de PvdA, na 72 jaar, nog deel zou uitmaken van de gemeenteraad. Eén stem verschil bij het vaststellen van de zevende restzetel. Meedoen of de anonimiteit. Ook na hertelling bleef het bij één stem verschil, tussen PvdA en SGP. ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard", weet Hans van de Braak, die de ene raadszetel voor zijn partij gaat innemen. ,,We zijn door het oog van de naald gekropen."

Gerard van Wijk

,,We zijn landelijk achter de VVD aangelopen en dat moet je dan aan de achterban uitleggen. Dat valt niet mee. We moeten veel meer terugkoppelen, de verbinding zoeken , de communicatie oppakken en gaan praten met allerlei maatschappelijke groeperingen. De PvdA in Veenendaal moeten we echt weer opbouwen, we zijn de roots een beetje kwijt."

LICHTPUNTEN Van de Braak weet dat het niet aan de tweemansfractie ligt, die in de afgelopen raadsperiode goed werk heeft verricht. Hij ziet ook lichtpunten. ,,Er zijn veel wat oudere mensen die we kunnen rekenen tot de dragende krachten in de partij. Gelukkig krijgen we er nu ook veel jongeren bij, die moeten het gaan doen. Vanuit het bestuur mogen we een actieve rol verwachten."

De PvdA behaalde 809 stemmen bij de raadsverkiezingen, terwijl de kiesdeler op 932 stond. Vandaar dat een restzetel uitkomst moest brengen. Er zijn tijden geweest dat de PvdA met zes zetels de tweede partij van Veenendaal was.

FUSIE Begin 1946 werd de partij opgericht, het betrof een fusie tussen de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). Willem Drees was de belangrijkste politicus, prominente leden van de Christelijk-Historische Unie en de katholieke Christofoorgroep sloten zich aan.

ONVOORSPELBAAR Voormalig fractievoorzitter Albert Doelwijt merkt op dat raadsverkiezingen onvoorspelbaar zijn en duidt ook op het oprukken van lokale partijen. ,,We hebben als kleine fractie toch wel wat kunnen bereiken, maar dat vertaalt zich niet meteen in zetels. De zichtbaarheid naar buiten is wellicht te gering geweest, de PvdA heeft in Veenendaal een zwakke structuur. Maar bij partijen als de SP en D66, die wel zichtbaar zijn geweest, ook in de campagne, zijn de resultaten ook teleurstellend."

Doelwijt meent dat de landelijke beeldvorming lokaal wel degelijk invloed heeft. ,,Landelijke partijen gaan het lokaal steeds moeilijker krijgen."

Lokaal heeft de afsplitsing van ProVeenendaal in 2012, met veel ex-PvdA'ers, een rol gespeeld en dat geldt ook voor de oprichting van Denk. Doelwijt is er al langere tijd een voorstander van met meerdere partijen van vrijwel dezelfde signatuur samen de verkiezingen in te gaan.