• Voorzitter Gizella van de Pest feliciteert Martijn Beek met het lijsttrekkerschap.

    ProVeenendaal

ProVeenendaal kiest Martijn Beek als lijsttrekker

VEENENDAAL Martijn Beek is door de leden van ProVeenendaal unaniem tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

ProVeenendaal, bij monde van voorzitter Gizella van de Pest, is blij dat Martijn Beek evenals in 2014 de lijst wil aanvoeren. Beek zelf hierover: ,,Uiteraard ben ik blij met de steun van de leden en het bestuur voor mijn kandidaatstelling. Het is het afgelopen jaar een politiek heftig jaar geweest met als dieptepunt het wegzetten van onze wethouder Frits Beckerman. De veerkracht en saamhorigheid binnen ProVeenendaal heeft mij gesterkt in de gedachte dat de verandering, die wij voorstaan, een goede is. Verandering binnen de gemeente en voor de samenleving is een belangrijke inzet om ons voor te blijven inzetten. Binnen de gemeente blijkt dit nog steeds niet vanzelfsprekend.''

VEEL TE WINNEN Op onderwerpen als leefbaarheid, economie, zorg en welzijn, sport en cultuur is er nog veel te winnen, vindt Beek. ,,Dat gaat in onze ogen alleen lukken als we luisteren naar inwoners, instellingen, bedrijven en verenigingen. Veel goede ideeën komen uit de samenleving. Samenwerking als gelijkwaardige gesprekspartners is voor ons een uitgangspunt bij wat er in het gemeentehuis besloten moet worden. Dat dit belangrijk gevonden wordt, blijkt ook uit al onze gesprekken die we, bijvoorbeeld tijdens onze werkbezoeken, voeren.''

AAN DE SLAG ,,Gelukkig zijn er veel mensen die dit met ons delen'', vervolgt Martijn Beek. ,,Sterker, er zijn de afgelopen periode meerdere mensen bij ons aangesloten die hier met mij en met ProVeenendaal ook in de politieke arena actief mee aan de slag willen. Het enthousiasme van deze nieuwe leden heeft mijn enthousiasme verder aangewakkerd. Uiteraard tegelijk met het positieve gevoel dat er bij de al actieve ProVeenendaalers aanwezig is. Samen gaan we er de komende periode, tijdens de campagne én zeker ook daarna de schouders onder zetten."

Voorzitter Van de Pest is ervan overtuigd dat Martijn Beek samen met een mooie, diverse, kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2018 met volle kracht aan de slag kan. ,,Onze visie als ProVeenendaal staat en aan de kandidatenlijst wordt hard gewerkt. Nieuwe leden worden intern opgeleid en begeleid. Samen met Martijn ben ik blij dat onze ideeën mensen aanspreken. We hebben als ProVeenendaal er veel vertrouwen in dat we ook in de komende jaren nog veel kunnen betekenen met en voor Veenendaal.''