• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Informateur Wouter de Jong geeft toelichting op informatieproces.

    Aart Aalbers
  • Informateur Wouter de Jong geeft toelichting op informatieproces.

    Aart Aalbers

Partijen ontevreden over besloten informatieproces nieuwe coalitie

VEENENDAAL Veel partijen toonden zich donderdagavond bij een raadsvergadering ongelukkig over de tot nu toe in beslotenheid gevoerde coalitiebesprekingen in Veenendaal. „De verslagen zijn vertrouwelijk, er is geen sprake van openheid en transparantie", aldus met name Lokaal Veenendaal, D66, CDA, SP, PvdA en Denk.

Gerard van Wijk

Informateur Wouter de Jong (58), in het dagelijks leven burgemeester van Houten, zei dat het in de verkennende fase de uitdrukkelijke wens van de beoogde coalitiepartijen was om het proces te laten verlopen zoals het gelopen is. D66 diende een motie in om de verslagen alsnog openbaar te maken en die werd unaniem aangenomen. Vrijdag 6 april is er een zogeheten tussenstop geweest waarbij de vier partijen aan tafel zaten, zonder dat de andere zeven partijen daarvan op de
hoogte waren. Ook dat is niet in goede aarde gevallen. De informateur merkte dat er, zoals hij het noemt, erfenissen uit het verleden uit de wereld geholpen moesten worden. Hij vond het nodig daarom nogmaals met de beoogde coalitiepartners te praten.

In de vorige raadsperiode knalde de coalitie uiteen nadat vier wethouders niet meer samen wilden werken met de wethouder van ProVeenendaal. De informateur ziet wel een potentieel risico op instabiliteit, er dient te worden geïnvesteerd in vertrouwen en daarom ook de tussenstop.

VOORKEUR Er kwam ook een vraag waarom als vierde partij, behalve de SGP, ook niet het CDA zou worden meegenomen bij de coalitievorming. ChristenUnie en VVD hebben volgens de informateur een voorkeur getoond voor de SGP. De ChristenUnie vindt de stabiliteit bij de SGP beter dan bij het CDA. De beoogde wethouders zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Martijn Beek (ProVeenendaal) en Marco Verloop (SGP).

De informateur heeft bemerkt dat ,,iedereen positief is over de gehanteerde open bestuursstijl in de afgelopen jaren, het zoeken van wisselende meerderheden is goed bevallen." Lokaal Veenendaal staat nog steeds open voor de vorming van een andere beoogde coalitie.