• Aart Aalbers

Oproep voor meer vrouwen in de raad

VEENENDAAL ,,Stem op een vrouw voor de Veense raad'', laat Enna van Duinen (48) luid en duidelijk horen. Zij is nummer drie op de kandidatenlijst van de SP voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze is al jaren lid van de partij en loopt ook al een jaar mee als schaduwraadslid.

Gerard van Wijk

Haar oproep vindt weerklank. ,,Er staan genoeg vrouwen op de kandidatenlijsten van de partijen. Er is een bijeenkomst in het gemeentehuis geweest voor kandidaat raadsleden en ik heb gemerkt dat aardig wat dames geïnteresseerd waren. Er komt een bijeenkomst en we gaan wellicht als facebookgroep verder. Ik heb ook reacties van mannen gekregen die het een uitstekend idee vinden om te proberen meer vrouwen in de raad te krijgen. We willen niet alleen maar vrouwen in de raad, maar wel een eerlijker afspiegeling. Die is er nu niet, 5 vrouwen op 33 raadsleden. Fifty-fifty zou geweldig zijn, meer balans in de raad."

CONSENSUS Vrouwen hebben een steuntje in de rug nodig, denkt Van Duinen, in het dagelijks leven analist bij een bank. Van Duinen was onlangs één van de vijftig deelneemsters bij een bijeenkomst 'stem op een vrouw', voor raadsleden en kandidaat raadsleden. Er waren ook workshops debatteren, campagne voeren en social media. ,,Ik zit nu één jaar op de publieke tribune bij raadsvergaderingen en de testosteron vliegt je bijkans om de oren. Het haantjesgedrag is niet van de lucht. De behoefte om na een commissievergadering, waar vrijwel alles al eens uitvoerig is besproken, er nog eens je plas over heen doen, is groot. Ik denk dat vrouwen meer van de consensus zijn."

Van Duinen hoopt en verwacht dat meer vrouwen in de raad zich gaat vertalen in een meer ontspannen sfeer en misschien wat compactere vergaderingen. ,,De raad moet ook veel meer een afspiegeling worden van de Veense samenleving. Op vele fronten, maar ik houd mij nu eerst bezig met het gehalte aan vrouwen."

NAAR BUITEN TREDEN De idee achter 'stem op een vrouw voor de Veense raad' is om ,,met bestaande en kandidaat vrouwelijke raadsleden van alle partijen naar buiten te treden in een oproep aan de stemmers om bij de raadsverkiezingen van 21 maart op een vrouw te stemmen. Via bijeenkomsten en media. Meer vrouwen in de Veense raad is het doel. Maar na de verkiezingen wil ik deze contacten in stand houden. Om als vrouwen onder elkaar te kunnen spreken over ons raadswerk en de balans tussen privé en werk. Het gaat er om gezamenlijk en boven de partijen politieke thema's op te pakken en te ondersteunen die vrouwen betreffen."

ONSTPANNEN Het plan van Enna van Duinen staat los van de actie 'stem op een vrouw', maar is door wel door geïnspireerd. Bij de eerder in de raadzaal van Utrecht gehouden bijeenkomst merkte Van Duinen direct de meerwaarde van uitsluitend vrouwelijke aanwezigen. ,,Ontspanning. Vrouwen zijn ontspannen als ze onder vrouwen zijn. Meer diversiteit, meer afspiegeling van de samenleving, zou goed zijn in de raad. Voor de sfeer, de toon van de debatten, de balans en het empatisch vermogen."