• Bas Czerwinski

Nieuwe college Rhenen is rond

RHENEN Het coalitieprogramma 'Samen werken aan verbinding en vertrouwen' wordt woensdag 16 mei gepresenteerd. Het akkoord zal dan ook door de coalitiepartijen ondertekend worden. De beoogde vier wethouders zijn: Peter de Rooij (SGP), Simone Veldboer (PCR), Jolanda de Heer (ChristenUnie) en Hans Boerkamp (D66). Op 22 mei gaat de raad met elkaar in debat over het coalitieprogramma en op 29 mei worden de wethouders geïnstalleerd.

Het motto van het akkoord luidt 'Samen werken aan verbinding en vertrouwen'. De coalitie wil samen met de raad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners aan de uitvoering werken. Als eerste stap zal aan de andere raadspartijen gevraagd worden om samen aan een raadsprogramma te werken.