• Archief BDUmedia

Nieuwe college op 71ste dag na raadsverkiezingen

VEENENDAAL Donderdag 31 mei, op de 71ste dag na de raadsverkiezingen wordt het nieuwe
college van Veenendaal geïnstalleerd. Daaraan voorafgaand is er een bijzondere raadsvergadering over het raadsprogramma, waaraan de afgelopen twee maanden in beslotenheid is gewerkt.

Gerard van Wijk

Het vorige college bestond uit vijf partijen, het nieuwe uit vier. Die vier kunnen in de raad rekenen op een ruime meerderheid, 21 van de 33 zetels. Uit het college zijn D66 en CDA verdwenen, Pro Veenendaal zal er weer in terugkeren nadat hun wethouder Frits Beckerman door het vorige college buitenspel was
gezet. Waarna de ChristenUnie in het college de plek innam van Pro Veenendaal.

Het vorige college bestond uit drie vrouwen en twee mannen, exclusief de burgemeester. De vrouwen zijn geheel verdwenen, het nieuwe college zal uit vier mannen bestaan: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Marco Verloop (SGP), Dylan Lochtenberg (VVD) en Martijn Beek (Pro Veenendaal). Arianne Hollander (VVD) liet weten aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. Omdat D66 en CDA niet in het college terugkeren komen Nermina Kundic (D66) en Marieke Overduin (CDA) niet terug. Kundic is inmiddels benoemd tot wethouder in de gemeente Soest. Daar maakt zij deel uit van een college van vier partijen, waarbij weer drie vrouwelijke wethouders. Overduin keert terug als raadslid.

Volgens formateur Wouter de Jong is overeenstemming bereikt over de grootste thema´s voor de toekomst van Veenendaal. Daartoe behoren onder meer de verduurzaming van de samenleving, de maatregelen om te komen tot een energieneutraal Veenendaal in 2035, de bereikbaarheid van de gemeente en de communicatie met de inwoners. Er komt een stadsgesprek op woensdag 23 mei om 20.00 uur en er kan ook via een online platform op het concept-raadsprogramma worden gereageerd.