• Formateur Wouter de Jong, tevens burgemeester van Houten.

    Gemeente Houten
  • Over de koopzondag is door het nieuwe college 'indringend gesproken'.

    Piroschka van de Wouw

Nieuw college wil 'rust in de tent'

VEENENDAAL Ja, ik wil. Ze zeggen het niet met deze woorden, in de trouwzaal van het gemeentehuis, maar het komt er wel op neer. Ze, dat zijn de beoogde coalitiegenoten, in de personen van de beoogde wethouders Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Martijn Beek (Pro Veenendaal) en Marco Verloop (SGP). Ze presenteren een concept raadsprogramma met de titel 'Iedereen doet mee'.

Gerard van Wijk

Wie de verkiezingsprogramma's van deze partijen nog eens doorneemt weet dat de inzichten in wat er moet gebeuren in Veenendaal niet groot zijn, zelfs minimaal. Dat het dan toch nog geruime tijd tot na de raadsverkiezingen heeft geduurd alvorens er een raadsprogramma op tafel ligt komt volgens formateur Wouter de Jong grotendeels omdat er geïnvesteerd moest worden in vertrouwen.

,,Een extra investering in de relatie heb je nodig. Het was meer werk dan gedacht, maar het vertrouwen groeit.” Die extra investering was nodig omdat het vorige college explodeerde nadat vier wethouders in een vijfde collega, van Pro Veenendaal, het vertrouwen hadden opgezegd. Waarom dat was werd niet gezegd en daar ging de raad niet mee akkoord.

STEVIG DOORGEPRAAT Desgevraagd laat de formateur weten dat achter gesloten deuren in de afgelopen maanden ,,stevig is doorgepraat” over de preambule (koopzondag), het wijkgerichte werken ('hoe werken we eraan?'), de wijze van financiering en de portefeuilleverdeling. In de preambule is vastgelegd wat te doen met de koopzondag en de evenementen op zondag. Immers, daar hebben de partijen verschillende opvattingen over: ChristenUnie en SGP aan de ene kant, VVD en Pro Veenendaal aan de andere kant. Het zijn volgens de formateur 'afgewogen teksten' in de preambule.

Er is ,,indringend over gesproken”, laat Verloop weten. Het is geen geheim dat zijn partij ongelukkig is met de openstelling van winkels op zondag in het kernwinkelgebied, twaalfmaal per jaar, alsmede een wekelijkse openstelling van supermarkten en bouwmarkten. Maar je moet wel samenwerken en dan moet je compromissen sluiten, zegt Stroobosscher. ,,Terugdraaien van een genomen besluit doe je zo maar niet, we willen rust in de tent.”

Er komt een evaluatieonderzoek dat op z'n vroegst najaar 2020 in gang wordt gezet, waarna de raad zich er voorjaar 2021 over kan buigen. Dan zitten we alweer dicht tegen de volgende raadsverkiezingen aan. Het aantal grote buitenevenementen op zondag is genormeerd op zes, terwijl bezien wordt of er ruimte is voor meer kleinschalige activiteiten op zondag.

VIJF PARTEN Het raadsprogramma is opgedeeld in vijf parten en het behandelt alle thema´s die aan de orde zijn of aan de orde komen de komende vier jaar. Er vindt een stadsgesprek plaats op woensdag 23 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis. Daar kan eenieder inspreken omdat het nieuwe college ,,graag ziet dat dit programma breed door de samenleving wordt gedragen. Dat geldt ook voor de raad, die er donderdag 31 mei over praat.

Er wordt gerept over een open, transparante en proactieve bestuursstijl. In 2040 moet de transitie naar een duurzame gemeente zijn afgerond. Veenendaal wil een van de eerste gemeenten, met financiële steun van het Rijk, de hoogspanningslijn ondergronds brengen.