• ,,Kunstwerken dienen goed te worden onderhouden met als (treurig) voorbeeld de fontein bij theater De Lampegiet."

    Ted Walker

'Meer activiteiten voor jongeren'

VEENENDAAL De PvdA wil de komende vier jaar de wijken in, zichtbaar en aanspreekbaar. Dat zegt lijsttrekker Hans van de Braak, als ondernemer (zzp' er) bezig met techniek en communicatie. Hij woont tien jaar in Veenendaal; is zes jaar lid van PvdA.

Gerard van Wijk

Van de Braak was in zijn vorige woonplaats Leidschendam raadslid voor GroenLinks. Er is een verkiezingsprogramma met elf thema´s. Voorop staat wat de inwoners vinden dat er in Veenendaal moet gebeuren. ,,Daarvoor moet je van deur tot deur gaan. Het gaat vaak om kleine dingen, die voor mensen toch belangrijk zijn.”

RESERVE Wat heeft zijn partij de afgelopen vier jaar (mede) bereikt? ,,Wij hebben een reserve voor het sociaal domein ingesteld, zodat geld voor zorg ook voor zorg beschikbaar blijft. De eigen bijdrage van de Wmo is verlaagd, er is meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, er gaat meer geld naar welzijn en de kinderarmoede is aangepakt.” Op initiatief van de PvdA is er actief beleid in Veenendaal om kinderarmoede te bestrijden en om ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen in het sociale leven, aldus Van de Braak. De huidige tweemansfractie krijgt alle lof van de nieuwe lijsttrekker. ,,Geweldig wat zij bereikt hebben.”

Samen met andere partijen heeft de PvdA ervoor gezorgd dat er een maandelijkse koopzondag kwam. ,,Op initiatief van onze partij is de subsidie voor het peuteronderwijs terug. Een wens van ons is dat wij graag zien dat in iedere wijk een openbare basisschool is. In het kader van Veenendaal als ICT-stad van FoodValley is er op ons initiatief, in samenwerking met kennisinstituten, een HBO-opleiding als vervolgtraject van de MBO-ICT opleiding opgezet in Veenendaal.” Verder kan naar het idee van Van de Braak de gemeente zorgen dat er veel vraag is naar arbeid door het ,,juiste ondernemersklimaat te creëren. Wij willen daarom minder regels voor ondernemers.”

WENSEN De PvdA heeft een uitvoerige wensenlijst voor de komende jaren. ,,Wij willen de gevaren bestrijden die de verbonden samenleving bedreigen, zoals verschillen in inkomen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, toegang tot de woningmarkt en alle andere vormen van kansenongelijkheid.” De partij vindt dat een lagere eigen bijdrage niet mag leiden tot bezuinigingen op zorg. Een onafhankelijk gemeentelijke ombudsman zorg zou wenselijk zijn. ,,Welzijnstaken moeten terug naar de gemeente en niet aan de markt worden overgelaten.”

Jongeren missen volgens Van de Braak een levendig centrum. Daar kan het een en ander aan worden verbeterd. ,,Voor de PvdA zijn jongeren een speerpunt. Veenendaal is een stad met veel jonge inwoners, bijna één op de drie inwoners is jonger dan 23 jaar. Toch staat Veenendaal niet bekend als een jonge dynamische leefstad, integendeel. Als het aan ons ligt gaat dat snel veranderen en zetten wij in op een bruisend centrum, activiteiten voor jongeren en aantrekkelijke evenementen.”

De gemeente dient het minimabeleid breder in te zetten door de grens te verhogen, waardoor mensen die net buiten de boot vallen kans krijgen ook volop mee te doen.

MINIMA Verder hebben nogal wat Veenendalers geen weet van de regelingen in de minima. Een actief informatiebeleid is volgens de PvdA geen overbodige luxe. ,,Wij zijn voorstander van een kleine zaal voor theatervoorstellingen en een volwaardige bioscoop. Er zou een cultuurpas moeten komen voor jongeren en mensen met een laag inkomen. Bestaande kunstwerken dienen goed te worden onderhouden met als (treurig) voorbeeld de fontein bij theater De Lampegiet.” Van de Braak bepleit een nauwe band tussen onderwijs en sport ,,die resulteert in onder meer blijvende aandacht voor sportieve activiteiten op scholen en voorzieningen van de naschoolse opvang.”

SOCIALE WONINGBOUW De PvdA wil bij nieuwbouwprojecten minimaal 35 procent sociale woningbouw, dat is nu 30 procent. De partij wil meer sociale koop- en huurwoningen. ,,Wij pleiten voor meer wijkagenten en verbetering van het concept van buurtvaders om hen te ondersteunen en de veiligheid in de wijken te bevorderen. En we willen de wijkcentra in stand houden om zo de verbonden samenleving te bevorderen.”

Oude sociaal-democratische principes zijn niet overboord gegooid. ,,Wij maken ons hard voor een samenleving die niemand uitsluit en richten ons op verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap, solidariteit en zelforganisatie van inwoners.”