• Daniël van Binsbergen: ,,Wij pleiten voor gratis sporten bij een vereniging voor alle jongeren tot 18 jaar."

    Ted Walker

JouwVeenendaal verrassende nieuwkomer

VEENENDAAL JouwVeenendaal is de verrassende nieuwkomer op het lokale politieke speelveld. Jongeren die zich met name richten op leeftijdgenoten van 18 tot 35 jaar (30,4 procent van de Veenendaalse bevolking), dat heeft een relatie met de programmapunten.

Gerard van Wijk

Al zouden ze het leuk vinden als ouderen binnenkort bij de raadsverkiezingen ook een stem op de lijst van de nieuwkomer uitbrengen. Een verkiezingsprogramma met verfrissende speerpunten is gepresenteerd. ,,Transparantie, eerlijkheid en open zijn naar de inwoners", daar gaat het volgens lijsttrekker Daniël van Binsbergen om. Communicatie is het sleutelbegrip, zegt de student politicologie. Daar kan in de visie van JouwVeenendaal nog het nodige aan worden verbeterd.

,,Wij willen een gemeenteforum op internet, waarin in Jip en Janneke taal wordt uitgelegd wat het beleid is, wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Met de mogelijkheid voor inwoners om vragen te stellen, waarop snel, binnen 24 uur, een antwoord op moet komen. Nu kunnen inwoners alleen per e-mail reageren en dat is raar."

OVERZICHTELIJKER ,,Een onderzoek van RTL Nieuws wijst uit dat communicatie steeds smaller wordt gemaakt, ook in Veenendaal, en dat is raar. Het moet overzichtelijker en duidelijker worden, naar ondernemers en inwoners. Laat zien waar het geld naar toe gaat, daar hebben we recht op.”

Eén van de speerpunten is het gratis sporten voor jongeren tot 18 jaar. ,,Wij willen dat sport voor iedereen toegankelijk is en pleiten daarom voor gratis sporten bij een vereniging voor alle jongeren tot 18 jaar.” Een ander en politiek-bestuurlijk interessant speerpunt is een pleidooi voor één soort gemeentelijke belasting. ,,Na het betalen van de belastingen kan elke Veenendaler vervolgens zien wat de gemeente doet met het geld. Dat is net zo eerlijk. Er zitten veel haken en ogen aan, maar je moet revolutionair zijn om dingen te veranderen.”

Een derde speerpunt betreft het handhaven en toegankelijker maken van de starterslening.

HUIS KOPEN ,,Een huis kopen is een goede investering. Voor starters op de woningmarkt kan dit echter vaak net te duur zijn. De gemeente biedt daarom een starterslening aan. De aanvraag van deze lening is echter een bureaucratische procedure die, vanwege de weinige beschikbare leningen, lang niet altijd slaagt.

Wij willen dit systeem veranderen zodat het voor starters toegankelijker wordt om een huis te kunnen kopen. Het vierde speerpunt gaat over wonen en werken onder één dak. ,,Dat is een idee waar de gemeente meer aandacht aan moet besteden. Wij willen dat de gemeente jongeren stimuleert te ondernemen. Dat kan heel goed door in een leegstaand pand woonruimte en werkgelegenheid te realiseren waar jongeren kunnen werken en wonen onder één dak.”

NON-PROFIT ORGANISATIE De Stichting JouwVeenendaal dateert van november 2012. JouwVeenendaal heeft zich nu laten registreren als politieke partij. De non-profit organisatie die zich inzet op vrijwillige basis voor jongeren gaat als Stichting Jong Centraal door in het Arsenaal, waarheen ook de politieke jongeren vanuit Carrefour aan de Vijftien Morgen verhuizen.

De doelstellingen zijn ongeveer hetzelfde: de betrokkenheid van jongeren bevorderen en meer inspraak in het beleid van de gemeente. De aandacht voor dat aspect is volgens de jongeren bij de huidige politieke partijen grotendeels onder de maat. ,,Wij willen echt de stem van de jongeren in de raadzaal laten horen”, zegt Van Binsbergen.

JONGERENRAAD Hij heeft wel enige ervaring met vergaderen en overleg. In de periode 2009-2012 was hij voorzitter van de Jongerenraad. Hij hamert met nadruk op goede communicatie.

,,Wij gaan zelf digitaal communiceren. Helder, niet al te beleidsmatige taal. Als mensen een initiatief hebben ondersteunen we dat. We willen onderscheidend zijn in programma en communicatie. Rond de verkiezingen doen andere partijen dat ook, maar verder hoor je ze dan vier jaar niet of nauwelijks meer.”

JONGEREN JouwVeenendaal wil verder een bindend referendum, bij een opkomst van veertig procent moet uitgevoerd worden wat de mensen willen. We zullen nog van de jongeren horen.