• import

Informateur: Coalitie met CU, VVD, SGP en ProVeenendaal

VEENENDAAL Informateur Wouter de Jong heeft de verkennende fase om te komen tot een nieuw college in Veenendaal afgerond. Hij biedt het verslag aan de gemeenteraad aan, waarin hij adviseert om de onderhandelingen in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. De Jong geeft donderdagavond een toelichting op zijn verslag en wordt er door de gemeenteraad over gedebatteerd.

Informateur Wouter de Jong heeft de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met alle raadsfracties in Veenendaal. In deze gesprekken is gesproken over de verkiezingsuitslag, belangrijke thema's voor Veenendaal voor de komende jaren, de wensen van de verschillende fracties voor wat betreft het nieuw te vormen college en de wijze waarop Veenendaal bestuurd moet worden. Al deze bevindingen heeft De Jong verwerkt in een gespreksverslag. Onderdeel van dit verslag is ook
het advies van de informateur over de meest gewenste combinatie van partijen.

ADVIES Naar aanleiding van al deze gesprekken is het advies van de informateur om de zogenoemde formatiegesprekken in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. De informateur is van mening dat deze partijen in staat zijn om elkaar te vinden tijdens de onderhandelingen en met elkaar de komende vier jaar Veenendaal te besturen.

DEBAT De fractievoorzitters hebben ervoor gekozen om het verslag van de informateur in een openbare raadsvergadering te bespreken om daaraan duiding te geven. In een extra raadsvergadering op 12 april licht Wouter de Jong zijn verslag toe. Daarna debatteert de gemeenteraad over het verslag.

VERVOLG Na deze raadsvergadering starten de vier beoogde coalitiepartijen met de gesprekken om afspraken te maken over een coalitieakkoord. Daarin staan onder andere afspraken over belangrijke thema's voor de komende periode en een verdeling van de onderwerpen over de portefeuilles van de beoogde wethouders. Het is nog niet bekend wie deze formatiegesprekken gaat begeleiden. De openbare raadsvergadering op 12 april start om 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Het verslag is te lezen op de website van de gemeente Veenendaal: www.veenendaal.nl.