• Bas Czerwinski

Hertelling stemmen in Veenendaal levert géén verschuiving op

VEENENDAAL De hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal heeft een miniem verschil opgeleverd ten opzichte van de eerdere telling op de verkiezingsdag. Deze verschuiving heeft géén gevolgen voor de eerder vastgestelde raadszetels per politieke partij, danwel zeteltoewijzing aan personen.

De conclusie na de hertelling is dat het aantal stemmen van de SGP en de PvdA exact hetzelfde is als bij de eerdere telling op de verkiezingsdag. De zevende restzetel wordt dan ook onveranderd toegewezen aan de PvdA. Ook de zeteltoewijzing op persoonsniveau blijft onveranderd. Er zijn bij de hertelling enkele minieme verschillen in stemmen geconstateerd. Deze verschillen leiden tot één verschuiving bij de ChristenUnie.

RAPPORT Het rapport over de hertelling wordt vanavond besproken in een speciaal ingelaste vergadering van de gemeenteraad van Veenendaal. De raad besloot gisteren om over te gaan tot een hertelling en het is daarom nu aan hen om deze uitslag over te nemen en het onderzoek van de geloofsbrieven ter hand te nemen. De raadsvergadering begint vanavond om 21.00 uur.

ZORGVULDIG Burgemeester Zoon maakte het proces van hertellen van dichtbij mee en constateerde dat er secuur en zorgvuldig is gewerkt. ,,Het klinkt misschien vreemd, maar het hertellen heb ik als een plezierig proces ervaren vandaag. Er werd hard gewerkt door zo'n honderd ambtenaren van de gemeente, er was saamhorigheid en iedereen snapte het belang van zorgvuldigheid. Ik ben blij dat we na een dag hertellen van de stemmen kunnen concluderen dat ook de eerste telling zorgvuldig is verlopen. Uiteraard blijft het mensenwerk en de minieme verschillen die uit deze hertelling naar voren komen zijn dan ook niet te vermijden. Ik adviseer de gemeenteraad om de hertelling vanavond vast te stellen en te accepteren als dé uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal."