• Burgemeester Piet Zoon met de nieuwe gemeenteraad van Veenendaal.

    Gemeente Veenendaal

Herinnering aan het 'pact van Overberg'

VEENENDAAL Bij de installatie van de nieuwe raad bracht burgemeester Piet Zoon de lokale historie van het dualisme in herinnering. Het zogeheten 'pact van Overberg', waarbij drie raadsleden in brasserie de Holle Boom zich verdiepten in bestuurlijke vernieuwing. Jaap Pilon (D66), Mats Beek (PvdA) en Roelof Bisschop (SGP) namen het voortouw en volgens Zoon liep ,,Veenendaal daarmee voorop" op de in 2002 in werking getreden Wet dualisering gemeentebestuur.

Gerard van Wijk

Zoon meent dat het dualisme in Veenendaal flink wortel heeft geschoten, maar hij heeft dan ook alleen de laatste raadsperiode meegemaakt. Voor deze tijd is het in Veenendaal bij een leerproces gebleven. In het dualisme is de taakverdeling geregeld tussen het bestuur (college) en de volksvertegenwoordigers (raad). Het bestuur bestuurt, de raad controleert het bestuur. In een duaal systeem is dit strikt gescheiden.

NIEUWE LEDEN Vertrouwen is het sleutelbegrip en dat had Thorbecke in 1851 al begrepen toen hij de Gemeentewet in elkaar sleutelde. ,,Elkaar verder helpen in ontwikkeling, dat is de essentie van het gemeentebestuur", aldus de burgemeester, die er de nieuwe raad nog eens aan herinnerde dat zij met 33 leden het hoofd van de gemeente is. Dat weet de raad, met zo'n achttal nieuwe leden, wel maar het is niet iedereen buiten het gemeentehuis bekend.

Het was een week met drie raadsvergaderingen, een hertelling van stemmen, afscheid van de oude raad en installatie van de nieuwe raad. 33 bloemstukken en een galaportret op de trap in de aula van het gemeentehuis. Een volle publieke tribune met veel familie en kennissen. De eed of de belofte werd afgelegd en de burgemeester sprak de verwachting uit dat de raad en in ieder geval de nieuwe leden de raadzaal gaan ,,beschouwen als hun eigen woonkamer." Gezien de duur van de vergaderingen, niet zelden tot midden in de nacht, moet dat geen probleem zijn.

LANGDURIG APPLAUS Er was bij het begin van de tweede van de drie raadsvergaderingen een langdurig applaus voor het afscheid nemende raadslid en nestor Dick Roodbeen (69). Hij heeft liefst 24 jaar het raadslidmaatschap ter hand genomen en was ook nog wethouder voor zijn partij, de ChristenUnie. Hij stond op de verkiesbare zevende plek op de kandidatenlijst, maar viel uit de boot omdat twee zittende raadsleden, die op een onverkiesbare plek stonden, met voorkeurstemmen alsnog in de raad kwamen.

Niet iedereen in de partij is gelukkig met dit neveneffect van het fenomeen voorkeurstemmen. Roodbeen zelf had graag in een trager tempo afscheid willen nemen, maar blijft er laconiek onder. Hij heeft nu tijd om te klussen bij zijn zoon. Het politieke bedrijf blijft onvoorspelbaar.