• Veel belangstelling voor het door BOV georganiseerde verkiezingsdebat, maandagmiddag bij IW-4.

    Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Grotere bijdrage gemeente voor verbreding?

VEENENDAAL De stelling betreft de bereikbaarheid van Veenendaal. De verbreding van de Rondweg-Oost zou zo spoedig mogelijk gerealiseerd moeten worden en de gemeente heeft er zo nodig meer dan twee miljoen euro voor over. Van de aanwezigen op het door de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal georganiseerde debat met lijsttrekkers, maandagnamiddag bij IW4, is 72 procent het met de stelling eens. Na een debat is dat aandeel zelfs gestegen naar 78 procent. Maar Engbert Stroobosscher, wethouder en lijsttrekker van de ChristenUnie, vindt het een verkeerde stelling. ,,Je moet niet vooraf zeggen dat je als gemeente meer wil bijdragen, dat ondergraaft je onderhandelingspositie.”

Gerard van Wijk

De zaal is voor de helft gevuld met ondernemers en voor de andere helft met politici. Twee miljoen euro heeft de gemeente de provincie toegezegd, als blijk van goede wil.

RONDWEG-OOST Volgens Stroobosscher staat het verkeer op de Rondweg-Oost over vijf jaar helemaal vast. ,,Veenendaal gaat op slot.” Daar zijn GroenLinks, Lokaal Veenendaal en SP minder van overtuigd. Kees Oskam (GroenLinks) is tegen verbreding van de weg, het trekt alleen maar meer verkeer aan. Het openbaar vervoer zou beter geregeld moeten zijn, maar ook dat is een zaak van de provincie. Oskam zelf heeft geen auto.

Na het welkomstwoord van voorzitter Wim Werkman van de bedrijvenkring krijgen de lijsttrekkers gelegenheid in enkele woorden hun speerpunten te benoemen. Iedere partij blijkt, op bezoek bij de ondernemers, pal voor de belangen van de ondernemers te staan. Tot aan de SP toe, al moet volgens Jan Breur de menselijke maat niet worden vergeten.

'IMAGO VAN VEENENDAAL' Wethouder en SGP-lijsttrekker Marco Verloop brengt wekelijks drie bedrijfsbezoeken. ProVeenendaal roept de ondernemers op ,,om de politiek te verbeteren.” Lokaal Veenendaal herinnert eraan dat zij, met de PvdA, gezorgd heeft voor invoering van de koopzondag en dat is ,,goed voor het imago van Veenendaal.” Het CDA vraagt met nadruk ook aandacht voor de ZZP´ers en de MKB´ers.

Dan volgen de stellingen. Daarvan kunnen de aanwezigen via een download op de app op hun smartphone meteen laten weten wat zij ervan vinden. Tenslotte is Veenendaal dé ICT-gemeente van FoodValley en dat moet ook gepraktiseerd worden. De volgende burgemeester van Veenendaal moet een vrouw zijn, is de eerste stelling. Ja, zegt 52 procent van de toehoorders, 36 procent vindt van niet en 11 procent heeft geen mening.

Zestig procent is het eens met de stelling dat herontwikkeling van bedrijventerreinen, in combinatie met een forse uitbreiding van kantoorruimte, noodzaak is. Na discussie zelfs 71 procent, maar dat is in dit gezelschap een vanzelfsprekend resultaat.

ANDER COLLEGE Er wordt nog gesteggeld of het aan het college of aan de raad heeft gelegen dat het in de afgelopen raadsperiode naar het oordeel van de politici zelf helemaal zo slecht niet is gegaan met het democratische proces. Kees Lochtenberg (Lokaal Veenendaal) wil na de verkiezingen een ander college, want het huidige heeft in het begin niet goed gefunctioneerd.

Door de sturende rol van de raad hebben partijen elkaar vaak gevonden. Dat was volgens wethouder en D66-lijsttrekker Nermina Kundic ook afgesproken: meer ruimte aan de raad, ook voor de oppositiepartijen.