• Kees Lochtenberg: ,,Geen verbreding van Rondweg-Oost.'

    Ted Walker

'Geen verkapte snelweg in 't Veen'

VEENENDAAL Kees Lochtenberg loopt al wat jaren mee in de gemeenteraad. Hij is nu de lijsttrekker van Lokaal Veenendaal, de eerste lokale partij van Veenendaal. Inmiddels doen drie lokale partijen mee.

Gerard van Wijk

Lochtenberg heeft geen moeite met de vraag wat zijn partij in de afgelopen vier jaar in de raad heeft bereikt, hij kan het zo voor de vuist weg benoemen. ,,Wij hebben samen met de PvdA een initiatiefvoorstel gedaan om de koopzondag in te voeren. Dat is gelukt, maar het heeft veel tijd en energie gekost. Om een raad en een college van deze samenstelling zover te krijgen, dat is uniek. Wij zijn er samen met anderen van overtuigd dat het een economische noodzaak is dat Veenendaal meegaat met landelijke ontwikkelingen op dit gebied en dat het inwoners vrij moet zijn om te bepalen wat ze op zondag gaan doen."

RONDWEG-OOST De voortgaande ontwikkelingen rond de al of niet verbreding van de Rondweg-Oost volgt Lokaal Veenendaal op de voet. ,,Wij hebben het op de agenda gezet en al in een vroeg stadium gezegd dat wij geen verkapte snelweg in ´t Veen willen, dwars door woonwijken. Daar is niet iedereen vanaf het begin even duidelijk over geweest. Voor ons is het woongenot van omwonenden van doorslaggevend belang.”

Lokaal Veenendaal nam ook het initiatief voor een camperplaats bij theater De Lampegiet. ,,Dat zorgt voor extra bezoekers.”

TROTS Eind vorig jaar werd Kees Lochtenberg door vertegenwoordigers van organisaties en ondernemers gekozen tot het beste lokale raadslid. Daar is hij trots op. Hij vindt het van groot belang dat het college terdege wordt gecontroleerd op werkwijze en uitvoering.

,,Neem het vrij parkeren op zaterdagen. Wij hebben gezegd dat je daar problemen mee gaat krijgen en dat is precies wat er is gebeurd. Zo langzamerhand zijn we verwikkeld geraakt in allerlei juridische procedures en dat moet je toch niet willen.”

Hij noemt een ander voorbeeld. Al enige jaren praat op gezette tijden de raad over het wel en wee van het lokale energiebedrijf DEVO. Dat gebeurde om meerdere redenen altijd in beslotenheid en dat was deels te begrijpen, maar je kunt geheimhouding ook te ver doorvoeren. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld en dan mogen de inwoners toch wel weten wat er met hun geld gedaan wordt. ,,Die geheimhouding moet zo snel als mogelijk worden opgeheven.”

OPTIMALISEREN Het Stadsstrand noemt Lochtenberg een prima initiatief. Het kwam uit de koker van ondernemende ondernemers en zou een tijdelijke invulling van Brouwerspoort zijn. Maar door het grote succes is van tijdelijkheid geen sprake meer, alleen over de grootte van het terrein en de omliggende bebouwing wordt nog gesproken. ,,De situatie in dit deel van het centrum moet geoptimaliseerd worden. Een ´landmark´, een watertoren of iets anders, als verbinding en vervolmaking van de looproute, is zonder meer noodzakelijk. Het kernwinkelcentrum zonder traffic is als schaatsen zonder ijs.”

Wat de komende vier jaar aangaat is Lochtenberg al even duidelijk. ,,Wij gaan voor een plek in het college. Mila Jansen is onze kandidaat wethouder.”

Verder blijft het niet doorgaan van de voorgenomen verbreding van de Rondweg-Oost, naar tweemaal twee rijbanen, hoog op de agenda van de partij.

,,Cultuur was en is bij ons één van de speerpunten, cultuur in de vorm van verbinding. Het recente Amateurkunstfestival is een goed voorbeeld, ik ben op verschillende plekken geweest waar uitvoeringen waren. Het was hartstikke gezellig. Klassiek aan de Grift is een ander voorbeeld. Dat brengt sfeer en beleving en dat hebben we nodig in Veenendaal. Over dit soort evenementen wordt gepraat.”

REFERENDUM Het oplossen van de parkeerexploitatie is dringend nodig. Lokaal Veenendaal wil dat er vanaf 18.00 uur niet meer hoeft te worden afgerekend. Samenwerking met pandeigenaren en eigenaren van commerciële parkeergarages (soms zijn het dezelfde personen) is belangrijk. ,,Ook zij hebben er belang bij dat de mensen blijven komen.” Landelijk wordt het afgeschaft, maar Lokaal Veenendaal wil de referenda behouden: het gaat om meer invloed voor inwoners. Een commissie ´stiekem´ die de burgemeester gaat adviseren bij ondermijning, de onderwereld die de bovenwereld beheerst, is geen overbodige luxe. ,,Dat is echt een probleem aan het worden.”

VERSCHIL Het verschil met de andere lokale partij Pro Veenendaal? ,,Zij roepen dat ze voor verandering zijn, wij doen het.” Overigens wil Lochtenberg in de toekomst wel met hen samenwerken.