• ,,Over het succesvolle Stadsstrand is het laatste woord nog niet gesproken. Wat blijft er van over met alle nieuwe bouwplannen?"

    Ted Walker

'De tweedeling vervaagt'

VEENENDAAL Nermina Kundic is voor de tweede maal lijsttrekker voor D66 bij de komende raadsverkiezingen. Vier jaar geleden wist haar partij een winst van vijf procent te boeken en dat betekende twee zetels meer in de raad.

Gerard van Wijk

D66 ging deel uitmaken van de coalitie en Kundic werd wethouder. ,,Je hebt veel meer invloed wanneer je deel uitmaakt van de coalitie. Ruimte voor mensen, was ons motto bij de vorige campagne. Veel mensen voelen zich beperkt, met name aan de progressieve kant. We hebben beloften gedaan: de mogelijkheid tot zondagopenstelling van winkels, meer aandacht voor groen en duurzaamheid en onderwijs. Ik heb een deel van de portefeuilles in het college gekregen die daar over gaan. En we hebben behoorlijk veel bereikt."

,,Met name op onderwijsgebied is er veel gebeurd. In samenspraak met de scholen is een integraal huisvestingsplan gemaakt. Vernieuwing van de onderwijshuisvesting, een investering voor de langere termijn. Investeren in kinderen, investeren in goede gebouwen, die ook milieuvriendelijker zijn.” Er is volgens Kundic in de afgelopen jaren veel gedaan aan onderwijsachterstanden. Vroeg- en voorschoolse educatie voor kinderen met leerachterstanden is uitgebreid en er zijn speciale nieuwkomersklasjes voor kinderen van statushouders die nog geen Nederlands spreken. En het peuterwerk is weer terug. Een digitaal onderwijsassistent helpt scholen lessen te digitaliseren en aantrekkelijker te maken. We hebben bepaald niet stilgezeten.”

ACHTERSTAND Op het groen is in de economische crisisjaren fors bezuinigd. Er moet achterstand worden ingelopen en de raad is daar nu druk mee bezig. D66 maakt deel uit van een werkgroep uit de raad die recent een inspiratiebijeenkomst groen organiseerde.

,,We zijn in Veenendaal beperkt in ruimte, we hebben weinig groene plekken. We moeten in kwaliteit investeren in plaats van de kwantiteit, dus niet alsmaar uitbreiden. Er is bij mijn weten geen plan tot stand gekomen zonder dat mensen er bij betrokken zijn. Niet alleen de inspraak achteraf, maar samen het plan maken. Soms zie je dat mensen niet vooraf meedoen en pas opstaan als de plannen dicht bij huis komen. D66 vindt dat de communicatie hier beter kan.”

STADSSTRAND Kundic vindt dat Veenendaal er in de afgelopen jaren leuker op is geworden. ,,Het gaat om de beleving. Er is altijd wat te doen, of het nu om evenementen, cultuur of sport gaat, veel mensen spannen zich daarvoor in en daar mogen we trots op zijn.”

Er is volgens de D66-lijsttrekker van oudsher een tweedeling in behoudend en niet-behoudend Veenendaal. ,,Dat is steeds meer aan het vervagen, de balans komt er steeds beter in. Mij gaat het erom dat in Veenendaal iedereen zichzelf kan zijn en zijn leven kan leiden zoals hij of zij het zelf wil. Als politiek moet je dan kijken hoe je Veenendaal voor iedereen leuker kan maken. In het college werken we ook met mensen van verschillende achtergronden en ideeën. Toch werken we goed met elkaar samen. Als je respectvol met elkaar omgaat worden verschillen juist je kracht. In het afgelopen jaar is de koopzondag tot stand gekomen en de regenboogvlag is bij het gemeentehuis in de mast gehesen, om eens wat te noemen. Dat geeft aan dat we elkaar de ruimte geven. Dat wens ik ook in de samenleving.”

Over het succesvolle Stadsstrand is het laatste woord nog niet gesproken. Wat blijft er van over met alle nieuwe bouwplannen? ,,Ook daar is sprake van verbinding. Ik vond het mooi dat de Oude Kerk daar een dienst wilde houden, het Stadsstrand is van iedereen. Ik denk dat stadsstrand zo leuk is omdat het niet gecultiveerd is, het lijkt een heel natuurlijke plek en die hebben we te weinig in Veenendaal.”

ENERGIENEUTRAAL Voor de komende vier jaar is volgens Kundic ,,veel in de steigers gezet". Afgesproken is dat er iedere twee jaar een integraal kindcentrum (IKC) komt waar onderwijs, kinderopvang, peuterwerk en jeugdzorg samen werken. ,,Dat is een behoorlijke uitdaging.”

Als eerste komt er één in West, daarna in het Franse Gat, volgens Kundic een ,,hele leuke wijk, met veel inzet van vrijwilligers en een roep om welzijnsvoorziening". Wat zonder meer ook als een uitdaging is, is de vurige wens om Veenendaal binnen afzienbare tijd energieneutraal te maken. ,,Het is een heel omvangrijk plan voor de komende jaren, tot 2035.”

DOORZETTEN Kundic hoopt dat we in Veenendaal doorzetten, ,,en niet terugvallen in een oude manier van doen. De ruimte die mensen hebben moeten we verder uitbouwen. Het kan wél.”