• Ted Walker

'De schouders eronder'

VEENENDAAL ,,Ik stap wat laat in", zegt Harold Schonewille (49), de verrassende nieuwe lijsttrekker van het CDA. Hij presenteert een vernieuwende lijst, met in de top nogal wat jonge mensen. Hij noemt Veenendaal een actief dorp, met harde werkers.

Gerard van Wijk

De schouders eronder. Een gemeenschap waarin velen maatschappelijke activiteiten verrichten. Er is sprake van een echte verenigingscultuur, hij noemt dat typisch Veenendaal. ,,Veenendaal kent een sterk maatschappelijk middenveld. Daardoor kunnen problemen snel gesignaleerd worden en snel worden opgepakt.”

TRADITIE Woorden als waarden en traditie zijn wellicht ouderwets, maar ze staan volgens Schonewille de vooruitgang niet in de weg. ,,Door onze tradities en waarden laten we zien wie we zijn of willen zijn. Ze horen bij een samenleving, bij een politieke partij omdat het duidelijk richting geeft. Ze horen dus ook bij Veenendaal en zijn het daarom waard om te behouden.”

Het CDA zal haar stempel de komende tijd willen drukken op in de strategische visie van 2040 geformuleerde ambities: netwerksamenleving, (samen) leven, digitalisering en duurzaamheid.

KENMERKEND Schonewille is nauw betrokken bij de jaarlijkse aubade op Koningsdag. ,,Ieder jaar staat de Markt bommetje vol, dat is kenmerkend voor de Veenendalers. Dat zie je vrijwel nergens anders meer. De zaterdagmiddagen bij de sportclubs vind ik ook typisch Veenendaal, elkaar opzoeken. Net als de kerk op zondag.”

Het CDA staat volgens de lijsttrekker middenin het politieke krachtenveld. ,,Wij zijn een verbindende partij. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Het probleem van onze partij is dat we dikwijls te bescheiden zijn. Dat zit in onze aard. Maar er is niets mis mee om soms aan de buitenwacht te vertellen dat bepaalde ontwikkelingen tot stand zijn gekomen dankzij of met medewerking van het CDA.”

EVANGELIE Het verkiezingsprogramma verhaalt dat het evangelie het kompas is voor de positie van de partij. ,,Wij trekken uit alle geledingen van de maatschappij kiezers, omdat wij niet alleen een partij voor christenen zijn. Mensen stemmen op ons omdat ze geloven in waar wij als partij voor staan. Daarbij staan begrippen als gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap centraal.”

HUISVESTING ,,Deze begrippen vind je terug in wat wij willen voor Veenendaal. Als je kijkt naar onze plannen rondom huisvesting. Je kunt geen beleid meer maken op grond van gezinssamenstellingen van dertig jaar geleden. Er zijn veel meer eenpersoonshuishoudens. De maatschappij is veel diverser geworden en dat vraagt om een nieuwe visie op huisvesting. Ook voor ouderen en jonge gezinnen.”

BEREIKBAARHEID ,,En dan woon je in je nieuwe woning, maar dan wil je er ook echt leven. Er moet ruimte zijn voor natuur, maar ook goede bereikbaarheid. Kijk eens naar de situatie in Veenendaal-Oost. Als CDA zetten we sterk in op leefbaarheid en bereikbaarheid van deze wijk. Die schiet nu echt te kort.”

VEILIGHEID Volgens het CDA is veiligheid ook echt een item voor bewoners. Schonewille: ,,Met de groei van Veenendaal zien we ook een toename in het gevoel van onveiligheid. Het laatste wat je wil is dat je je niet veilig kan voelen in of rond je eigen huis. Dat betekent dat inwoners van Veenendaal zich gehoord willen voelen als er iets speelt in de wijk. Vroeger was er in ieder dorp of in iedere stadswijk een politiebureau. Gelukkig zien we dat er meer aandacht is voor de wijkagent. Wij vinden dat, als er zaken spelen, er geluisterd en gehandeld moet worden. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen, geen woorden, maar daden.”

BUITENLANDERS Schonewille hekelt wel het gemak waarmee er naar buitenlanders wordt gekeken. ,,Zo’n verkiezingsfilmpje over de Ellekoot waarin veiligheid direct wordt gekoppeld aan asielzoekers, gaat veel te ver", volgens de lijsttrekker.

,,Juist in sporthal West wordt elke maand in de zaal gevoetbald door jonge statushouders en Nederlandse jongeren samen.”

Wel vindt het CDA dat het college statushouders direct in aanraking moet brengen met onderwijs mogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Te veel vergunninghouders zijn lange tijd of zelfs permanent aangewezen op de bijstand.”

,,Veenendaal is een heerlijke woonplaats, met goede voorzieningen en een mooie omgeving. Onze ondernemers, ook die in het centrum, dragen daar goed aan bij. Het CDA heeft daarom ook een belangrijke bijdrage geleverd in het mede organiseren van de dialoogavonden over de positie van het kernwinkelgebied.”

MEER GROEN ,,De realiteit is dat in de afgelopen jaren de ondernemers steeds sneller verdwijnen uit onze winkelstraten. Het winkelgebied wordt steeds eenvormiger. De Hoofdstraat is niet meer de A-locatie waar het allemaal gebeurt, maar juist de B- en C-locaties worden aantrekkelijker. Kijk je net iets verder, dan zie je dat, als we het centrum aantrekkelijk maken met meer groen, water en pleinen, het echt een fijne binnenstad is.”