• Michael Melssen verwacht dat de draden binnen vier jaar verdwenen zijn.

    Aart Aalbers
  • Coll. Veenhof

'Communicatie met de burger kan wel wat beter'

VEENENDAAL Hoe gaat de nieuwe gemeenteraad communicatie met inwoners verbeteren? De redactie van de Veenendaalse Krant sprak met de Veenendalers Michael Melssen (48) en Gert Veenhof (61) over het verbeteren van de communicatie tussen de burger en de politiek de gemeente.

Aart Aalbers

Melssen, die tevens woordvoerder is van het platform www.hoogspan.nl, vindt dat de burger die de weg weet in het gemeentehuis, van alles wat speelt, zoals bij de hoogspanningslijn, op de hoogte kan zijn. Melssen: ,,Er zit echter een hiaat. De gemiddelde burger heeft een ander idee van tijd. Als over enkele jaren de graafmachines bij wijze van spreken klaar staan om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen dan gaat men bezwaar maken over het tracé terwijl dit al een gelopen koers is. Ik durf te stellen dat 90 procent van de inwoners niet op de hoogte is van de huidige stand van zaken. Velen denken dat alles geregeld is, maar dat het college nog akkoord moet geven en dat de gemeenteraad nog financiën ter beschikking moet stellen weet men veelal niet. Voor die tijd gebeurt er gewoonweg niets."

Volgens Melssen, eigenaar van Melssen Media Consult, moet de nieuwe gemeenteraad zich buigen over de vraag 'Hoe betrek je de burger in het gedeelte tussen voorstel en besluit'. Melssen: ,,Dat geldt voor alle dossiers! Lukt je dat, dan voorkom je ook veel bezwaarschriften. De gemeente moet haar besluiten op de tijdlijn van de inwoners zien te krijgen."

VROEG AANGEVEN Melssen zou ook graag zien dat men vroegtijdig zaken aan geeft. ,,In deze raadsperiode moet de hoogspanningslijn ondergronds gaan. Betrek de burger tijdig bij de plannen van het ondergronds brengen. Voorkom daarmee vertraging en kijk ook vooruit. Wellicht kan er groen of een speelplaats komen op de plek waar nu een hoogspanningsmast staat. Betrek de burger beter bij het proces."

Veenhof stelt de nieuwe gemeenteraad voor om de inwoners intensiever en directer te betrekken bij de grote uitdagingen waar de gemeente voor staat. Veenendaal heeft haar inwoners komende jaren dringend nodig. Denk aan de energietransitie, sociale zorg en zelfredzaamheid, veiligheid op straat, beheer en toezicht buitenruimte, melden van onregelmatigheden, toepassing omgevingswet et cetera.

BOMENKAP Veenhof, die gepokt en gemazeld is in het openbaar bestuur, vraagt om verhoogde aandacht en vooral bij projecten in de openbare ruimte. Hij wijst onder meer op de bomenkap in West, wijzigen van parkeerbeleid zoals verwijderen slagbomen in de Duivenweide, een 30 km zone in West.

Veenhof: ,,In mijn wijk wil de gemeente een 30 km zone instellen. We bezochten met ruim 30 kritische bewoners een inspraakavond. Bij het gesprek was geen enkele bestuurder voor uitleg. Ongevallencijfers had men niet. Nut en noodzaak evenmin aangetoond. We hoorden een maand niets. Totdat er een brief kwam over aanleg van de 30 km zone. Dus zelf maar contact gezocht met als antwoord 'Dien maar een bezwaarschrift in'." Veenhof vraagt: ,,Vindt de nieuwe gemeenteraad dat, om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden, men aangewezen is op de betrokkenheid van de burger?"

24/7 Veenhof vindt ook dat raad en college bij een plaats van 65.000 inwoners liefst 24/7 contact moet houden met hun inwoners. Hij pleit voor een persoonlijke insteek. ,,Op een melding van defecte verlichting moet adequaat worden gereageerd en dat is niet doorverwijzen naar een klachtensite. Wees blij dat de burger zo attent is om het te melden."

Veenhof wijst ook op het effect van ellenlange, nachtelijke raadsvergaderingen. Welk raadslid is er middenin de nacht nog bij de les en welke inwoner volgt op dat tijdstip nog het debat zo vraagt hij zich af. ,,Ik zou aan de nieuwe gemeenteraad willen vragen: Gaat u door met ellenlang vergaderen of gaat u de burgers intensiever benaderen?"

NIEUWE BURGEMEESTER Een slotvraag die de in Veenendaal wonende gemeentesecretaris nog zou willen stellen is: ,,Krijgen de inwoners van Veenendaal een serieuze rol toebedeeld bij de werving en selectie van een nieuwe burgemeester? Hij /zij is immers het boegbeeld van ons lokale bestuur."

Benieuwd wat alle Veenendaalse politieke partijen vinden van dit onderwerp? Lees dan de papieren editie van VeenendaalseKrant.