• Jeroen van der Veer

VVA'71 tot uiterlijk half januari in de wachtkamer

ACHTERBERG Blijft VVA'71 bestaan of moet het zichzelf failliet verklaren? Het is een vraag die plotseling in Achterberg zeer actueel is. Van de rechtbank kreeg het uitstel van betaling en dat kregen de leden donderdagavond in een besloten bijeenkomst ook te horen. ,,Binnen vier weken hopen en verwachten wij duidelijkheid te kunnen geven", aldus een strijdlustige Walther Veltman.

 

Jeroen van der Veer

 

Het is geen publiek geheim dat er bij de hoofdklasser uit Achterberg al langere tijd financiële problemen zijn. Zo heeft de fiscus de rekening bevroren, waarmee de selectiespelers betaald werden. Dit gebeurde in de voorbereiding van het huidige seizoen, waardoor veel spelers toen al twijfelde om voor VVA'71 te blijven voetballen.

 

Het seizoen werd alsnog gestart, al dan niet met nieuwe financiële afspraken. Dit zorgt al het gehele seizoen voor frustraties. Zo trainen sommige spelers slechts één keer per week, omdat ze niet voor het afgesproken bedrag drie keer bij VVA'71 willen zijn.

 

Vorige maand werd nog door spelers gedreigd op te stappen als afspraken van vorig seizoen niet op korte termijn werden nagekomen. Na het zoveelste gesprek leek de lucht weer wat geklaard, maar door het uitstel van betaling lijkt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd te worden aan de soap die al maanden duurt.

 

Door het niet goed omgaan met de financiën in de periode van 2009 tot en met 2013, is nu ook de club in de problemen. Daarnaast lijkt de stichting verdwenen, waarop VVA'71 jarenlang kon leunen. Door het wegvallen van enkele geldschieters en het creatieve boekhouden, is de club nu echt in zwaar weer.

 

Het is zelfs zo erg, dat VVA'71 op 20 november voorlopige surseance van betaling heeft gekregen. Zo denkt het bestuur niet meer in staat te zijn betalingsverplichtingen na te komen. Dit komt niet alleen door de opgelegde naheffingsaanslagen van de belastingdienst, maar ook doordat sommige selectiespelers van vorig jaar een bodemprocedure zijn gestart. Hierbij werd Mike Versloot al in zijn gelijk gesteld en onderzoeken minstens vijf andere spelers ook hun mogelijkheden.

 

Door het uitstellen van betalingen, hoopt het bestuur de lopende exploitatie -waar bijvoorbeeld huur van het sportpark onder valt - mogelijk te blijven houden. Om dit zo goed mogelijk te regelen, is door de rechtbank mevrouw Maduro aangesteld als bewindvoerder. ,,En daar ben ik erg blij mee", aldus Veltman. ,,Wij zijn hierin maar amateurs en zij heeft veel ervaring. Het gaat hier wel om het voortbestaan van de club en daar willen wij als bestuur alles voor doen. Prettig dat we daarbij Maduro hebben."

 

Op de ledenvergadering van donderdagavond is verteld dat op korte termijn niets veranderd voor de spelers van de gehele vereniging, maar dat de toekomst erg onduidelijk is. ,,Ik had het ook graag anders gezien", zucht Veltman. ,,Toen wij deze boodschap naar de leden brachten, was de sfeer emotioneel en bozig. Logisch, want dit gun je niemand. Wij hebben afgesproken meer openheid naar de leden te geven en daar houden wij ons ook aan."

 

Zoals wel vaker dit seizoen, breken er dus wederom cruciale weken aan. Zo is de hamvraag of er na de winterstop nog gevoetbald kan worden in Achterberg en of VVA'71 zich failliet moet laten verklaren. Die vraag kan mogelijk op 19 januari 2016 beantwoord worden, als het betalingsuitstel verlopen is en er een crediteurenvergadering gehouden wordt.