• Op 6 maart heeft de heer Wever, programmadirecteur Duurzame Zorg (ministerie van VWS) de ondertekende Green Deals Duurzame Zorg in ontvangst genomen.

    Mel Boas

Zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

VEENENDAAL Gemeenten en zorgorganisaties in Utrecht gaan aan de slag met duurzaamheid. De gemeenten Houten, Lopik, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Zeist ondertekenden woensdag de Green Deal 'Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst' en hebben met Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim samenwerkingsovereenkomsten gesloten om hier invulling aan te geven. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht ondersteunen hen daarbij. De ondertekening markeert de start van een provincie brede aanpak, gericht op alle Utrechtse gemeenten en grote zorginstellingen.

,,Zorgorganisaties en gemeenten zijn belangrijke partijen in de samenwerking voor een gezonde samenleving'', meldt de provincie Utrecht in een persbericht. ,,Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. De gemeenten worden door zorgbestuurders als natuurlijke vertegenwoordiger gezien van overheidsbeleid. Door samen afspraken te maken en aan de slag te gaan, is er veel milieuwinst te behalen.''

BREDE AANPAK De provincie zet in op een brede aanpak. ,,Het streven is dat alle Utrechtse gemeenten en grotere zorginstellingen zich aansluiten om via een stimulerende aanpak te verduurzamen.'' Om dit proces aan te jagen en te begeleiden heeft de provincie een coördinator aangesteld. De Economic Board Utrecht heeft een ondersteunende rol. Gedeputeerde Pim van den Berg nodigt alle gemeenten en zorgorganisaties nadrukkelijk uit om aan te sluiten op de provincie brede aanpak. ,,Samen kunnen we het verschil maken."

Gemeenten sluiten gezamenlijk één samenwerkingsovereenkomst met de zorgorganisatie. De zorgorganisatie spreekt af dat zij stappen zet in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed. De gemeenten ondersteunen de zorgorganisatie door de inzet van adviseurs en het organiseren van een kennis community waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

VOORBEELDEN Leon Wever, programmadirecteur Duurzame Zorg (ministerie van VWS), heeft woensdag de ondertekende Green Deals Duurzame Zorg in ontvangst genomen. De bestuurders van Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim en de wethouders van de betrokken gemeenten geven met de afspraken in de getekende samenwerkingsovereenkomsten direct uitvoering aan de Green Deals.