• Archief BDUmedia

Zorgen over voortbestaan van IW4

VEENENDAAL De exploitatiekosten van IW4 zijn een punt van zorg. Kan het bedrijf omvallen? In de vergadering van de raadscommissie woensdagavond spraken SP en D66 hun zorg uit over het voortbestaan van het sociaal werkbedrijf, met in totaal vijfhonderd medewerkers.

De positie van IW4, dat wettelijke taken uitvoert voor Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug, kwam ter sprake bij de discussie over het projectenboek sociaal domein. De uitvoering van de Participatie, Wmo en Jeugdwet wordt door het college als ,,erg complex" gekwalificeerd. De impact van de uitvoering op de gemeentelijke organisatie ,,was enorm." Met het projectenboek in de hand krijgt de raad inzicht in de stand van zaken.

Wethouder Marco Verloop zegt dat op het gebied van de sociale werkvoorziening, begin vorig jaar opgegaan in de Participatiewet, veel ontwikkelingen gaande zijn. ,,Wat is de plaats van IW4 daarin? We zijn zuinig op het bedrijf, maar het is duidelijk dat er in de toekomst sprake is van een ander plaatje. Er gaan grote bedragen in om, maar de budgetten rond participatie gaan omlaag." IW4 heeft moeite om de bedrijfsvoering aan te passen waardoor exploitatietekorten kunnen ontstaan. ,,De komende tijd moet meer helderheid komen over de hoogte en samenstelling van de tekorten."

De PvdA stelt vast dat het met het garantiebanenplan niet goed gaat. Over tien jaar moeten volgens landelijke afspraken 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen zijn, waarvan in het bedrijfsleven 100.000 mensen en 25.000 mensen bij de overheid. Deze garantiebanen zijn voor mensen die wel kunnen werken maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Volgens de PvdA komt van de plannen tot nu toe nauwelijks iets terecht.