• Joëlle Kelderman

Zorgen over Passage Corridor

VEENENDAAL De geluiden zijn tegenstrijdig. Aan de ene kant zendt de gemeente een opbeurend persbericht uit over Vitale Winkelstad. Het centrum zou goed op koers zijn om ,,de meest gastvrije plek voor winkelen, ondernemen en verblijven te zijn in de regio." Uit een effectmeting zou blijken dat de leegstand in de binnenstad is gedaald van 18 naar 16 procent. Dat is overigens nog ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Aan de andere kant zijn er, bij zowel ondernemers als het college, grote zorgen over de situatie in de Passage en de leegstand die daar alsmaar oploopt. De onrust bij huurders in de Passage is groot. Verschillende zaken hebben hun winkel moeten sluiten.

Gerard van Wijk

De eigenaar van de Passage zou niet langer kortdurende huurcontracten willen afsluiten, maar contracten van op zijn minst vijf jaar. In antwoord op vragen van ProVeenendaal zegt het college de bezorgdheid met betrekking tot het winkelcentrum Passage/Corridor heel goed te begrijpen. ,,Wij zien ook dat er op sommige plekken in dit winkelcentrum veel leegstand is. Veel liever zien wij een goed functionerend winkelcentrum Passage/Corridor. Dit is namelijk van groot belang voor het gehele centrum."

Vorig jaar is samen met vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen en vastgoedeigenaren het programmaplan Vitale Winkelstad opgesteld. In de stuurgroep die een en ander aanstuurt zitten ook vertegenwoordigers van eigenaar CBRE. In de volgende stuurgroepvergadering wil de gemeente de situatie in het winkelcentrum aankaarten.

Het college zegt op dit moment ,,geen zicht te hebben op een eventuele strategie van de eigenaar als het gaat om de verhuur van winkels of redenen waarom verhuurder/huurder wel of geen nieuwe contracten afsluit".

De gemeente is in overleg over de afronding van het deel Brouwerspoort, direct tegen de Corridor aan. ,,Recent is dan ook in overleg met de eigenaar van de Corridor en de projectontwikkelaar besloten om niet te starten met Kameleon fase II (ten noorden van de nieuwe Bagels & Beans tot en met de Intertoys), maar met bouwproject 14 (noordelijke deel Corridor waar nu de BCC gaat komen)."

ProVeenendaal is via persoonlijke contacten te weten gekomen dat er grote onrust is ontstaan bij de huurders over de verhuurder van de Passage/Corridor. ,,Uit navraag blijkt ook dat een groot aantal ondernemers het, mede door de huidige ontwikkelingen, qua omzet zeer moeilijk hebben."