• Sytze Woudsma van de Volksuniversiteit Veenendaal voor theaterzaal Spectrum.

    Aart Aalbers

Zorgdebat: Gaat het om de mens of de markt?

VEENENDAAL De Bibliotheek en Volksuniversiteit Veenendaal organiseren op woensdagavond 16 november weer een 'Debat aan het Plein'. De discussieavond staat in het teken van de zorg in Nederland, met als belangrijkste vraag: gaat het om de mens of de markt?

,,De zorg raakt ons allemaal, maar in toenemende mate bekruipt veel mensen het gevoel dat onze zorg is overgeleverd aan 'de markt', dat geld leidend is en dat zorgverzekeraars het voor het zeggen hebben. In plaats van goedkoper, stijgen de kosten en lijken kwetsbare groepen de dupe te worden van het huidige zorgsysteem", aldus organisator Wytze Woudsma.

Een ,,uitdagende inleiding op het thema" wordt gegeven door gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health Guus Schrijvers. Hij zal in zijn inleiding ingaan op de huidige situatie binnen de gezondheidszorg: waar staan we, wat zijn de achtergronden, zijn de zorgen terecht en heeft de markt het echt voor het zeggen?

Mens of markt

Tien jaar geleden verdween het toenmalige zorgstelsel en moest er meer ruimte komen voor concurrentie en marktwerking in de gezondheidszorg. Het nieuwe systeem moest een einde maken aan de hoge kosten, bureaucratie en lange wachtlijsten en meer kwaliteit en keuzevrijheid bieden. Door marktwerking zou de patiënt weer centraal komen te staan en de zorg betaalbaar blijven. Woudsma: ,,Tien jaar later dringt zich echter de vraag op wat er van deze intenties terecht is gekomen. De kosten stijgen nog altijd, de keuzevrijheid lijkt ingeperkt door geld en verzekeraars en er is een groeiende onrust over de kwaliteit van onze gezondheidszorg, met name voor wat betreft de ouderenzorg."

De avond is in theaterzaal Spectrum, Kees Stipplein 72 te Veenendaal en start om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis. De algehele leiding van de avond is in handen van publicist Rein Bijkerk.